25. výročí DCHB

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Články           Akce

Na pomoc Japonsku přišly již 4,6 milionu korun

Na sbírkový účet Charity ČR na pomoc Japonsku přispěli dárci k 14. dubnu částkou 4 616 726 Kč. Děkujeme!

Aprílový průvod

V pátek 1. dubna 2011 projde městem Znojmem aprílový průvod pořádaný Denním stacionářem sv. Damiána. Začátek tradičně v 9:15 hodin na nám. Svobody, poté bude průvod pokračovat na Horní náměstí, dále Obrokovou ulicí, poté přes Masarykovo náměstí na Dolní Českou.

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Japonsku

 

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy v Japonsku. 

Jak přispět:

  • na číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135
  • nebo můžete pomoci také zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITACR na číslo 87777.

 

Pomoc bude poskytována prostřednictvím Caritas Japan a Caritas Internationalis.

Charita ČR pomáhá Japonsku

Charita ČR uvolnila ze svého krizového fondu částku 150 000 Kč na pomoc obětem zemětřesení a tsunami v Japonsku. Částka bude zaslána Caritas Japan. Krizový fond je tvořen zejména z prostedků Tříkrálové sbírky.

Koncert Hradišťanu na YouTube

Vážení přátelé, na níže uvedeném odkazu můžete shlédnout část koncertu Hradišťanu, při které doprovázeli naši klienti a instruktoři dvě písně na džembé. Přejeme příjemný zážitek.

Hradišťan a Oblastní charita Znojmo

Koncert HRADIŠŤANU

V únoru oslaví Oblastní charita Znojmo 18 let od jejího založení, a proto jsme se rozhodli oslavit plnoletost uspořádáním koncertu HRADIŠŤANU, který s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru. Koncert se uskuteční 9. února 2011 v 19:00 hodin v prostorách Městského divadla ve Znojmě. Dvě písně HRADIŠŤANU doprovodí na bubny Džembé uživatelé Ateliéru Samuel a instruktoři. Výtěžek ze vstupného bude použit na projekty Oblastní charity Znojmo. Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici ve Znojmě tel.: 515 222 552. Cena vstupenek: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

Tříkrálová sbírka

Od 1. do 14. ledna 2011 se v mnoha obcích na znojemském okrese koná již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Slavnostní zahájení této sbírky bude v neděli 2. ledna 2011 v 14:30 hod. při mši sv., kterou bude osobně sloužit otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Otec biskup požehná všem koledníkům Tříkrálové sbírky z celé Brněnské diecéze. Do Tříkrálové sbírky se po celém našem okrese zapojuje kolem 1000 koledníků, asistentů a dobrovolníků. Nesmírně si vážím všech, kteří se jakkoliv podílí na organizaci a realizaci této celostátní sbírky. Děkuji všem dárcům, koledníkům, asistentům, znojemským skautům, studentům a farní mládeži. Dále všem starostům obcí Znojemska, kteří se odhodlali do sbírky zapojit, všem kněžím, jáhnům a všem, kteří se jakkoliv svojí pomocí na sbírce podílejí. Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí vánoční tradice a poselství dobré vůle, radosti a solidarity, která umožňuje  veřejnosti podílet se na pomoci prostřednictvím Charity. Otevřete prosím své dveře těmto koledníkům, kteří jsou vyslanci radostné Boží zvěsti a pomozte svým štědrým darem mnoha lidem v nouzi. Pomoci můžete také prostřednictvím dárcovské SMS zprávy ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87777 nebo můžete přispět na tříkrálový účet: 66008822/0800 (variabilní symbol: 6700). Váš příspěvek můžete také předat osobně v sídle Oblastní charity Znojmo na Dolní České 1. Děkujeme!!

Květinka pomáhala nemocným dětem z Ukrajiny

Dne 21. prosince 2010 se v kostele sv. Mikuláše uskutečnil koncert skupiny Květinka. Členové skupiny věnovali výtěžek koncertu na podporu nemocných dětí na Ukrajině. „Na Ukrajině nefunguje systém zdravotního pojištění, a proto si každý pacient musí veškeré náklady spojené s léčbou hradit sám. Spousta rodin je chudá a nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení těchto výloh, proto jsme se rozhodli, že budeme rodiny v této oblasti podporovat“ říká ředitel Oblastní charity Znojmo Evžen Adámek. Výtěžek koncertu činil 8.543,- Kč. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přispěli a především členům skupiny Květinka za jejich dlouholetou náklonnost a podporu naší činnosti.