25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi v ČR. Uprchlíkům pomáhají dárci jinak

Výtěžek Tříkrálové sbírky je primárně určen na pomoc lidem v nouzi v regionu, kde se sbírka koná. Tam, kde lidem pomáhají charitní sociální a zdravotní služby. V zahraničí pomáhá v rámci dlouhodobých rozvojových misí Charity ČR (např. rozvoj domácí péče v Moldavsku). Na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci celorepublikově osvědčené veřejné sbírky.

Mikuláš v Klubu Coolna

Klub Coolna Znojmo vás zve na akci "MIKULÁŠ V KLUBU COOLNA" ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 15:00 - do 18:00 hodin na Masarykově nám. 21 Znojmo. Akce bude pojatá jako Den otevřených dvěří, takže přijďte všichni!!! A co se bude na Mikuláše v klubu dít?

Noc venku

Celorepubliková akce na podporu lidí bez domova ve stejný den proběhne letos v 18 partnerských městech v České republice a Bratislavě. Čeká vás kulturní program a doprovodné aktivity v podobě výroby svíček, pletení sociální sítě, výstavy fotografií.

Národní potravinová sbírka 2015

V sobotu 21. listopadu 2015 od 08:00 do 20:00 se ve stovce vybraných prodejen potravin po celé České republice a také i u nás ve Znojmě v Kauflandu (ul. Dukelských bojovníků), v Albertu (ul. Vídeňská třída) a v Penny (ul. Přímětická) se uskuteční třetí ročník Národní potravinové sbírky. Během celého dne můžete nakoupit a darovat potraviny v každém z těchto zmíněných obchodních řetězcích ve Znojmě. Cílem tohoto projektu je rozvinout diskuzi a iniciovat řešení problematiky nedostatku potravin na jedné straně a jejich plýtvání na straně druhé.

Projekt Vaše šance vstoupil do druhé poloviny

Od 1. ledna 2015 realizuje služba Tereza projekt Vaše šance, který je financován z Norských fondů. Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace osob, které jsou ohrožený domácím násilím a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv. Nabízíme: krizovou pomoc, individuální poradenství, odborné sociální poradenství, psychologické poradenství, právní poradenství, dluhové poradenství, primární prevenci na školách a další.

Era pomáhá regionům

Oblastní charita Znojmo, služba Rodinný sociální asistent spolu s Projektem Era pomáhá regionům, startuje od 13. 10. 2015 sbírku na školní obědy pro děti ze sociálně slabých rodin na Znojemsku. Děti a mladiství ze sociálně znevýhodněných rodin jsou hendikepováni prostředím, ve kterém vyrůstají. Díky tomu dochází k jejich sociálnímu vyloučení.

Pozvánka na Dýňovou stezku

Srdečně Vás zveme na další ročník Dýňové stezky, která se uskuteční dne 16. října 2015. Sraz účastníků je od 18:30 do 20:30 hod. vstup do parku na Komenském nám. na rohu ulice Kovářská - u lékárny.

Poděkování za bazárek

V sobotu 3. října 2015 proběhl v Jízdárně Louckého kláštera Velký Bazárek dětského oblečení, sportovních potřeb i hraček a doplňků. Bazárek opět zaštiťoval Modrý koník.cz a Agentura Sluníčko.

Den Charity 2015

Dne 24. 9. 2015 se uskutečnil 12. ročník Dne Charity. Pro děti byly připraveny tvořivé dílny, malování na obličej a soutěže. Dospělí si mohli nechat změřit krevní tlak, nalíčit se a zkusit si vyrobit košík. fotogalerie

Znojemský Den Charity

Srdečně vás zveme na akci s názvem Den Charity, která se uskuteční dne 24. září 2015 od 14:00 do 17:00 hodin na Horním nám. ve Znojmě. Tato akce je zaměřena na prezentaci činnosti Oblastní charity Znojmo. Kromě toho se můžete dozvědět spoustu dalších důležitých informací týkajících se činnosti a rozvoji Oblastní charity Znojmo.