25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Závěrečná zpráva projektu Aby rodina byla domovem

Dne 31. 3. 2016 skončil projekt Oblastní charity Znojmo „Aby rodina byla domovem“, který probíhal od 1. 4. 2015. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt se zaměřil na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života.

V Klubu Coolna se povídalo o bezpečnosti v silničním provozu při jízdě na kole

Duben byl řadu let vyhlášen měsícem bezpečnosti v silničním provozu a tak pracovníci Klubu Coolna Znojmo oslovili jednoho z odborníků ve Znojmě, aby přiblížil pro uživatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) jakési připomenutí všech řidičských povinností a to především spojené s jízdou na kole. fotogalerie

HEJTMAN NAVŠTÍVIL ZNOJEMSKÝ KLUB COOLNA

S činností znojemského nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se 22. března 2016 seznámil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek společně s místostarostou Znojma Janem Groisem. Při návštěvě hejtman pro tisk sdělil: „Zajímal jsem se o pohled poskytovatelů sociálních služeb na systém financování, také o komunikaci s městem a krajem,“ uvedl hejtman.

Příběh „bulimičky“ v Klubu Coolna měl úspěch

 Ve středu 23.3.2016 zavítala do Klubu Coolna Znojmo žena, která sdílela svůj autentický příběh, kdy bojovala několik let s bulimií. Zajímavé povídání s preventivních charakterem o této nemoci a doporučení, jak tomu předejít nebo jak je to životu nebezpečné si přišlo vyslechnout 15 žen.  

 

 

Coolna Znojmo pořádá přednášky o kyberšikaně a bulimii ZDARMA

Klub Coolna Znojmo pořádá v poslední době řadu zajímavých preventivních přednášek. Všechny přednášky jsou ZDARMA a mají za cíl přiblížit mladým lidem a dospělým hodnotné informace, které jsou součástí našich životů. Přednášky se budou realizovat přímo v sídle Klubu Coolna Znojmo na Masarykovo nám. 21, Znojmo.

Děti ze ZŠ Višňové opět pomáhaly

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 se uskutečnilo milé setkání s ředitelem Oblastní charity Znojmo Evženem Adámkem a dětmi ze ZŠ Višňové. Děti zde o Vánocích pořádaly již třetí ročník akce, jejíž výtěžek byl určen na pomoc dětem z chudých rodin na Ukrajině. fotogalerie

Projekt Aby rodina byla domovem se blíží ke konci

Dne 31. 3. 2016 bude ukončen projekt, který se zaměřil na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Projekt nabízí rodičům podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vede je k samostatnému a odpovědnému životu. V rámci projektu bylo podpořeno 35 rodin, z toho 49 dospělých a 82 dětí.

Klub Coolna Znojmo oslavil úspěšně 7. narozeniny

V úterý 23. února 2016 oslavilo NZDM Klub Coolna Znojmo již 7 narozeniny! V tento den, od 15. hod. do 18. hod., mohla široká veřejnost blíže nahlédnout do činnosti zařízení, dozvědět se více o poskytovaných službách a zhodnotit již roční působení v nových prostorách na Masarykově nám. 21. Dále se dozvědět i více o její terénní formě poskytování včetně provozování maringotky na Holandském sídlišti.

Projekt Vaše šance se blíží ke konci

Od 1. ledna 2015 realizuje služba Tereza projekt Vaše šance, který je financován z Norských fondů. Tento projekt bude probíhat do konce března 2016. Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace osob, které jsou ohroženy domácím násilím a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv.

Domácí násilí očima dětí ze ZŠ

Domácí násilí je citlivé téma, zvláště, bavíme-li se o něm s dětmi. Ne každý si dokáže představit, co prožívá týraná osoba a jak domácí násilí prožívají děti, které se často stávají svědky či jsou samy obětí násilné osoby. Ve Znojmě se tímto tématem zabývá služba Tereza – pomoc obětem domácího násilí, která uspořádala soutěž „Domácí násilí očima dětí ze ZŠ“. Ta probíhá od 1. 3. do 31. 5. 2016, kde žáci mají za úkol výtvarně ztvárnit domácí násilí a hotové výtvory odevzdat v daném termínu do kanceláře služby Tereza.