25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Projekt Magdala

 Projekt cílí na posilování lidských práv a svobod ohrožené cílové skupiny – žen, které se stávají obětmi násilí. Projektem se snažíme upozornit širokou veřejnost na problematiku obchodu s lidmi a především žen, které se vyskytují v prostředí prostituce. Málo kdo si spojuje násilí páchané na ženách s prostituční sférou. Ovšem právě toto prostředí považujeme za rizikové z hlediska sexuálního vykořisťování (jak fyzického tak psychického). Tyto ženy jsou ohroženy nejen ze strany svých zákazníků, ale i „zaměstnavatelů“. Tyto ženy bývají brány nikoliv jako lidské bytosti, ale pouze spotřební zboží!

Uživatelé Osobní asistence se účastnili přednášky Bezpečnost na ulici v zimním období

V úterý 9. února 2016 v 15.00 hodin se na Městské policii ve Znojmě uskutečnila přednáška na téma „Bezpečnost na ulici v zimním období“. fotogalerie

Uživatelé služby Osobní asistence v solné jeskyni nejen relaxovali, ale i zpívali

Ve středu 3. února 2016 v 15.00 hodin se 8 uživatelů služby Osobní asistence Znojmo a 7 jejich rodinných příslušníků zúčastnilo akce s názvem „Relaxační hodinka v solné jeskyni“, která se konala v prostorách studia TopRelax na Jarošově ulici č. 12 ve Znojmě. fotogalerie

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi v ČR. Uprchlíkům pomáhají dárci jinak

Výtěžek Tříkrálové sbírky je primárně určen na pomoc lidem v nouzi v regionu, kde se sbírka koná. Tam, kde lidem pomáhají charitní sociální a zdravotní služby. V zahraničí pomáhá v rámci dlouhodobých rozvojových misí Charity ČR (např. rozvoj domácí péče v Moldavsku). Na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci celorepublikově osvědčené veřejné sbírky.

Mikuláš v Klubu Coolna

Klub Coolna Znojmo vás zve na akci "MIKULÁŠ V KLUBU COOLNA" ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 15:00 - do 18:00 hodin na Masarykově nám. 21 Znojmo. Akce bude pojatá jako Den otevřených dvěří, takže přijďte všichni!!! A co se bude na Mikuláše v klubu dít?

Noc venku

Celorepubliková akce na podporu lidí bez domova ve stejný den proběhne letos v 18 partnerských městech v České republice a Bratislavě. Čeká vás kulturní program a doprovodné aktivity v podobě výroby svíček, pletení sociální sítě, výstavy fotografií.

Národní potravinová sbírka 2015

V sobotu 21. listopadu 2015 od 08:00 do 20:00 se ve stovce vybraných prodejen potravin po celé České republice a také i u nás ve Znojmě v Kauflandu (ul. Dukelských bojovníků), v Albertu (ul. Vídeňská třída) a v Penny (ul. Přímětická) se uskuteční třetí ročník Národní potravinové sbírky. Během celého dne můžete nakoupit a darovat potraviny v každém z těchto zmíněných obchodních řetězcích ve Znojmě. Cílem tohoto projektu je rozvinout diskuzi a iniciovat řešení problematiky nedostatku potravin na jedné straně a jejich plýtvání na straně druhé.

Projekt Vaše šance vstoupil do druhé poloviny

Od 1. ledna 2015 realizuje služba Tereza projekt Vaše šance, který je financován z Norských fondů. Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace osob, které jsou ohrožený domácím násilím a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv. Nabízíme: krizovou pomoc, individuální poradenství, odborné sociální poradenství, psychologické poradenství, právní poradenství, dluhové poradenství, primární prevenci na školách a další.

Era pomáhá regionům

Oblastní charita Znojmo, služba Rodinný sociální asistent spolu s Projektem Era pomáhá regionům, startuje od 13. 10. 2015 sbírku na školní obědy pro děti ze sociálně slabých rodin na Znojemsku. Děti a mladiství ze sociálně znevýhodněných rodin jsou hendikepováni prostředím, ve kterém vyrůstají. Díky tomu dochází k jejich sociálnímu vyloučení.

Pozvánka na Dýňovou stezku

Srdečně Vás zveme na další ročník Dýňové stezky, která se uskuteční dne 16. října 2015. Sraz účastníků je od 18:30 do 20:30 hod. vstup do parku na Komenském nám. na rohu ulice Kovářská - u lékárny.