25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Poděkování sponzorům akce Úsměvy

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili druhý ročník akce s názvem Úsměvy 2015. Moc si jejich rozhodnutí vážíme a jsme rádi, že laskavost a zájem sponzorů podpořit nás oproti loňskému roku vzrostly. fotogalerie z akce

Charita vyhlašuje sbírku pro Nepál

Charita vyhlašuje sbírku pro Nepál

Nepálem otřáslo 25. dubna ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály. Charita ČR podpoří partnerskou Caritas Nepal z prostředků veřejné sbírku, č. ú. 55660022/0800 u ČS, var. symbol 107. Charita ČR současně uvolnila na pomoc Nepálu částku 200 000 Kč.

Denní stacionář sv. Damiána se bude opět usmívat!

S cílem posilovat sociální začleňování zdravotně znevýhodněných osob vytvořil v loňském roce Denní stacionář sv. Damiána příležitost pro pravidelné setkávání lidí s postižením i bez něj. Dne 29. 4. 2015 se uskuteční již 2. ročník akce ÚSMĚVY, který odstartuje v 9:30 hod. ve znojemské Sportovní hale. Informace k Zumbě

Aby rodina byla domovem

Oblastní charitě Znojmo, konkrétně sociální službě Rodinný sociální asistent, se podařilo získat prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) finanční prostředky na realizaci projektu Aby rodina byla domovem. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Poděkování Ing. Vlastimilu Gabrhelovi za finanční dar

Uživatelé Denního stacionáře sv. Damiána a Osobní asistence pod Oblastní charitou Znojmo obdrželi od pana Ing. Vlastimila Gabrhela finanční dar ze svého platu starosty Města Znojma. „Je pěkné, že se pan Gabrhel umí dívat kolem sebe a dokáže podat pomocnou ruku, kde si myslí, že je to třeba,“ říká jedna z maminek, která se stará již 30 let o mentálně postiženého syna.

Poděkování za burzu dětského oblečení

Dne 14. března 2015 proběhla v sále Znojemské Besedy ve Znojmě další burza dětského oblečení, hraček a různých potřebných věcí. Burzu opět pořádal Modrý koník.cz a Agentura Sluníčko. Každý kdo přišel, si mohl vybrat ze spousty krásných a užitečných věcí. Ať již se jednalo o oblečení, hračky, knížky, boty nebo věci pro malé sportovce.

Vánoce 30.ledna – proč ne? Děkujeme pane Železný…

Den 30. ledna 2015 byl pro Domov pro matky a otce v tísni sváteční. Pomalu odeznívající vzpomínky na prožité vánoce znovu oživila návštěva pana PhDr. Vladimíra  Železného s celou rodinou. Již od rána byl, nejen dětmi, netrpělivě  očekáván. fotogalerie

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi je za dveřmi

Tříkrálovou sbírku v brněnské diecézi zahájí biskup 2. ledna 2015 v 15.00 požehnáním koledníků na Petrově. V loňském roce Diecézní charitě Brno lidé do sbírky darovali na jižní Moravě a v Kraji Vysočina 19,3 mil. korun. Do koledování se zapojilo 12 000 koledníků, letos jich bude o tisíc více.

Poděkování za koncert Květinky

Děkujeme všem, kdo přišli na koncert skupiny  Květinka, a podpořili tak Oblastní charitu Znojmo. Děkujeme také členům skupiny, že již několik let pro nás tento koncert pořádají. Díky Vám jsme získali 14.585,- Kč. Letošní výtěžek z dobrovolného vstupného na koncert použijeme pro klienty služby Rodinný sociální asistent. Konkrétně budeme hradit školní obědy. fotogalerie

Evaluační setkání projektu Vaše šance

Dne 4. 12. 2014 proběhlo na Oblastní charitě Znojmo evaluační setkání projektu Vaše šance, který je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 součástí služby Tereza – pomoc obětem domácího násilí. Cílem projektu je pomoci osobám ohroženým domácím násilím, které nedokáží vlastními silami vyřešit svoji obtížnou situaci, v možnosti návratu na trh práce.