25. výročí DCHB

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Coolna Znojmo pořádá přednášky o kyberšikaně a bulimii ZDARMA

Klub Coolna Znojmo pořádá v poslední době řadu zajímavých preventivních přednášek. Všechny přednášky jsou ZDARMA a mají za cíl přiblížit mladým lidem a dospělým hodnotné informace, které jsou součástí našich životů. Přednášky se budou realizovat přímo v sídle Klubu Coolna Znojmo na Masarykovo nám. 21, Znojmo.

Děti ze ZŠ Višňové opět pomáhaly

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 se uskutečnilo milé setkání s ředitelem Oblastní charity Znojmo Evženem Adámkem a dětmi ze ZŠ Višňové. Děti zde o Vánocích pořádaly již třetí ročník akce, jejíž výtěžek byl určen na pomoc dětem z chudých rodin na Ukrajině. fotogalerie

Projekt Aby rodina byla domovem se blíží ke konci

Dne 31. 3. 2016 bude ukončen projekt, který se zaměřil na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Projekt nabízí rodičům podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vede je k samostatnému a odpovědnému životu. V rámci projektu bylo podpořeno 35 rodin, z toho 49 dospělých a 82 dětí.

Klub Coolna Znojmo oslavil úspěšně 7. narozeniny

V úterý 23. února 2016 oslavilo NZDM Klub Coolna Znojmo již 7 narozeniny! V tento den, od 15. hod. do 18. hod., mohla široká veřejnost blíže nahlédnout do činnosti zařízení, dozvědět se více o poskytovaných službách a zhodnotit již roční působení v nových prostorách na Masarykově nám. 21. Dále se dozvědět i více o její terénní formě poskytování včetně provozování maringotky na Holandském sídlišti.

Projekt Vaše šance se blíží ke konci

Od 1. ledna 2015 realizuje služba Tereza projekt Vaše šance, který je financován z Norských fondů. Tento projekt bude probíhat do konce března 2016. Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace osob, které jsou ohroženy domácím násilím a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv.

Domácí násilí očima dětí ze ZŠ

Domácí násilí je citlivé téma, zvláště, bavíme-li se o něm s dětmi. Ne každý si dokáže představit, co prožívá týraná osoba a jak domácí násilí prožívají děti, které se často stávají svědky či jsou samy obětí násilné osoby. Ve Znojmě se tímto tématem zabývá služba Tereza – pomoc obětem domácího násilí, která uspořádala soutěž „Domácí násilí očima dětí ze ZŠ“. Ta probíhá od 1. 3. do 31. 5. 2016, kde žáci mají za úkol výtvarně ztvárnit domácí násilí a hotové výtvory odevzdat v daném termínu do kanceláře služby Tereza.

Klub Coolna slaví 7. narozeniny zajímavým povídání o Facebooku

Dne 23. 2. 2016 oslaví NZDM Klub Coolna Znojmo narozeniny a to již 7. rok svého fungování formou „Dne otevřených dveří“ pro širokou veřejnost. Zajímavý program bude od 15 až do 17:30 hod.

Projekt Magdala

 Projekt cílí na posilování lidských práv a svobod ohrožené cílové skupiny – žen, které se stávají obětmi násilí. Projektem se snažíme upozornit širokou veřejnost na problematiku obchodu s lidmi a především žen, které se vyskytují v prostředí prostituce. Málo kdo si spojuje násilí páchané na ženách s prostituční sférou. Ovšem právě toto prostředí považujeme za rizikové z hlediska sexuálního vykořisťování (jak fyzického tak psychického). Tyto ženy jsou ohroženy nejen ze strany svých zákazníků, ale i „zaměstnavatelů“. Tyto ženy bývají brány nikoliv jako lidské bytosti, ale pouze spotřební zboží!

Uživatelé Osobní asistence se účastnili přednášky Bezpečnost na ulici v zimním období

V úterý 9. února 2016 v 15.00 hodin se na Městské policii ve Znojmě uskutečnila přednáška na téma „Bezpečnost na ulici v zimním období“. fotogalerie

Uživatelé služby Osobní asistence v solné jeskyni nejen relaxovali, ale i zpívali

Ve středu 3. února 2016 v 15.00 hodin se 8 uživatelů služby Osobní asistence Znojmo a 7 jejich rodinných příslušníků zúčastnilo akce s názvem „Relaxační hodinka v solné jeskyni“, která se konala v prostorách studia TopRelax na Jarošově ulici č. 12 ve Znojmě. fotogalerie