25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Charita Znojmo pořádá Relaxační aktivity pro pečující osoby

pozvánka

Cílem projektu je podpořit pečující osoby, aby si prostřednictvím různých relaxačních aktivit mohly odpočinout od náročné péče, kterou poskytují svým členům rodiny se zdravotním postižením. Projekt také poskytuje prostor pro neformální setkávání pečujících osob, tak aby tyto osoby mohly s ostatním sdílet své problémy a zkušenosti. Tento projekt podpořil Jihomoravský kraj z „Dotačního programu na podporu pečujících osob“ pro rok 2016."

Polévka pro lidi bez domova

statistika polevkaOd konce ledna do poloviny dubna 2016 vydávala Oblastní charita Znojmo polévku lidem bez domova, která byla hrazena z Tříkrálové sbírky. Cílem bylo zabezpečit základní lidské potřeby těchto osob (hlad, žízeň, teplo). Průměrně výdeje polévky pravidelně využívalo 16 osob bez domova.

 

KLUB COOLNA  o tématu: HIV/AIDS a DROGY  s lektorem Martinem Hornychem, který je HIV pozitivní.

plakatProblematika prevence HIV/AIDS či DROG je v naší republice zoufale podceňována. Preventivních programů pro děti a mládež a zvlášť prevence pro dospělou populaci, je jako šafránu. Málokdo také umí s tímto tématem dobře pracovat. Abychom za čas nesklízeli hořké ovoce současné ignorace, o to se snaží lektor Martin Hornych, který má osobní zkušenosti s touto nemocí, jelikož je HIV pozitivní. Právě proto byl opět po roce pozván znovu do Klubu Coolna ve Znojmě, aby seznámil širokou veřejnost nejen s tímto tématem a riziky, ale i předsudky, které jsou s tímto spojené. Široká veřejnost bude mít příležitost si vyslechnout jeho osobní zkušenosti i odborné rady o problematice HIV/AIDS či na téma DROGY.

Závěrečná zpráva k projektu Magdala

Projekt byl koncipován pro celé Znojmo a okolí od srpna roku 2014 až do dubna roku 2016. V rámci projektu jsme spolupracovali s Oblastní charitou Blansko, kde souběžně probíhaly další aktivity projektu.

 

Úsměvy 2016

DSC03392Dne 26. 4. 2016 uspořádal Denní stacionář sv. Damiána již 3. ročník setkání lidí s postižením i bez něj s názvem Úsměvy. Cílem této akce je posilovat sociální začleňování zdravotně znevýhodněných osob a vytvořit jim příležitost pro pravidelné setkávání s veřejností a přáteli.

Srdečně Vás zveme na Úsměvy 2016

Již třetí ročník setkání lidí s postižením i bez něj se bude konat 26. 4. 2016 ve Sportovní hale ve Znojmě od 9:00 hod. v tématu Filmové a pohádkové úsměvy. Cílem této akce je posilovat sociální začleňování zdravotně znevýhodněných osob a vytvořit jim příležitost pro pravidelné setkávání se společností. Přijďte i Vy mezi nás. spot v rádiu Blaník

Závěrečná zpráva projektu Aby rodina byla domovem

Dne 31. 3. 2016 skončil projekt Oblastní charity Znojmo „Aby rodina byla domovem“, který probíhal od 1. 4. 2015. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt se zaměřil na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života.

V Klubu Coolna se povídalo o bezpečnosti v silničním provozu při jízdě na kole

Duben byl řadu let vyhlášen měsícem bezpečnosti v silničním provozu a tak pracovníci Klubu Coolna Znojmo oslovili jednoho z odborníků ve Znojmě, aby přiblížil pro uživatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) jakési připomenutí všech řidičských povinností a to především spojené s jízdou na kole. fotogalerie

HEJTMAN NAVŠTÍVIL ZNOJEMSKÝ KLUB COOLNA

S činností znojemského nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se 22. března 2016 seznámil hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek společně s místostarostou Znojma Janem Groisem. Při návštěvě hejtman pro tisk sdělil: „Zajímal jsem se o pohled poskytovatelů sociálních služeb na systém financování, také o komunikaci s městem a krajem,“ uvedl hejtman.

Příběh „bulimičky“ v Klubu Coolna měl úspěch

 Ve středu 23.3.2016 zavítala do Klubu Coolna Znojmo žena, která sdílela svůj autentický příběh, kdy bojovala několik let s bulimií. Zajímavé povídání s preventivních charakterem o této nemoci a doporučení, jak tomu předejít nebo jak je to životu nebezpečné si přišlo vyslechnout 15 žen.