25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Klub Coolna Znojmo na 100%!

certifikatKlub Coolna Znojmo úspěšně absolvoval na 100% v kritérií kvality rozvojový audit České asociace streetwork formou externí nezávislé metodické návštěvy a získal osvědčení kvality na 5 let!

V letošním roce tým Klubu Coolna Znojmo spadající pod Oblastní charitu Znojmo absolvoval externí nezávislou metodickou návštěvu, která se provádí v zařízení, které v uplynulých čtyřech letech absolvovalo inspekci MPSV. Externí metodická návštěva se zaměřovala na tyto oblasti:

Ochrana práv, uzavírání smluv, proces individuálního plánování a výstup z inspekce MPSV.

Metodická návštěva konstatovala následující skutečnosti: Sociální služba Klub Coolna Znojmo je poskytována kvalitně v souladu s hodnotami České asociace streetwork (ČAS).

ČAS si jako své hodnoty definovala prestiž, odvahu, svobodu, osobní růst, porozumění, smyls, přijetí, opravdovost a nadhled. A konstatovala, že sociální služba Klub Coolna Znojmo má nastaveny procesy, které vedou k trvalému rozvoji kvality. Ty budou dále ČASem sledovány a ověřovány.

Zařízení prošlo na 100% kritérií kvality stanovených metodikou Rozvojového auditu ČAS pro nízkoprahová zařízení a terénní programy dosáhl výsledku „prošel bez připomínky“ a z metodické návštěvy v podobě rozvojového auditu vyplynulo, že zařízení je příkladem dobré praxe v oboru. 

NZDM Klub Coolna Znojmo, tak získalo osvědčení kvality na 5 let, které bylo zařízení zasláno a uděleno oficiálně v minulém měsíci.

 

Mgr. Robert Knebl

vedoucí služby