Tříkrálová sbírka

1. - 14. 1. 2018  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme! 

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Osobní asistence

je terénní služba, která je poskytována prostřednictvím osobních asistentů  osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Službu je možné využít 24 hodin denně i v nočních hodinách, o sobotách, nedělích i státních svátcích. Provozní doba kanceláře vedoucí je pondělí až pátek 8:00 – 12:00 a 12:30-16:30. Kontakt na službu

Služba se poskytuje za úhradu dle platného ceníku. K hrazení služby lze využít příspěvek na péči. Máte-li zájem o osobní asistenci, zde si můžete stáhnout žádost o poskytování služby.

POSLÁNÍM OSOBNÍ ASISTENCE ZNOJMO JE:

 • pomoci osobám s tělesným, mentálním, kombinovaným  a jiným zdravotním postižením
 • prostřednictvím terénní služby osobní asistence tyto osoby podporovat v soběstačnosti a samostatnosti
 • umožnit jim setrvání v přirozeném domácím nebo společenském prostředí a přispět tak k zachování jejich vlastního životního stylu

CÍLEM SLUŽBY

Osobní asistence Znojmo je podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti, aktivně napomáhat uživateli v integraci do společnosti, vybraného prostředí a ve směřování k vybranému cíli.

CÍLOVÁ SKUPINA

jsou lidé, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena vzhledem k jejich zdravotnímu znevýhodnění. Patří sem zejména osoby s tělesným, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením. Služba je poskytována ve znojemském regionu a je určena pro děti, mládež a dospělé do 64 let, jejichž zdravotní stav umožňuje péči v přirozeném prostředí.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ PODLE VYHLÁŠKY MPSV Č. 505/2006 SB.

 

Poskytované fakultativní činnosti

 • Nabízíme dopravu uživatele jeho vlastním vozidlem a speciálně upraveným bezbariérovým vozidlem pro převoz osob upoutaných na invalidní vozík. Automobil lze využít k přepravě k lékaři, na úřad, na nákup apod. dle potřeb uživatele. Úhrady za služby jsou dle platného ceníku.leták auto.pdf
 • volnočasové aktivity nad rámec základních činností (kulturní, sportovní, vzdělávací akce apod.)
 • zájmové aktivity (pobyty, výlety, víkendové akce)
 • podpora při dodržování léčebného režimu (kontrola, zda uživatel požil léky připravené rodinou či zdravotnickým pracovníkem apod.)

PODPORA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT - KLUB S ASISTENCÍ

 • Herna v Klubu s asistencí v zázemí služby Osobní asistence Znojmo (Horní Česká 6, Znojmo) – je uživatelům k dispozici během provozní doby kanceláře a mohou ji využít uživatelé – děti se svými osobními asistenty dle potřeby; k dispozici zde mají speciální pomůcky, hračky, knížky, výtvarné potřeby apod.

ZÁSADY SLUŽBY     

 • podporujeme  soběstačnost uživatele
 • dodržujeme individuální přístup k uživateli
 • zachováváme práva a důstojnost uživatele
 • respektujeme rozhodnutí (volbu) uživatele
 • dodržujeme etické principy jednání
 • zvyšujeme a udržujeme kvalitu služeb
 • podporujeme nezávislost a sociální začleňování uživatelů

Postup při podávání stížností a vyřizování stížností 

KAPACITA SLUŽBY

 • je 12 uživatelů -  okamžitá kapacita

Schůzku je možné si  domluvit s vedoucí Osobní asistence, kde sdělíte své požadavky, vyplníte Dotazník pro uchazeče o službu a kde vám budou předány veškeré důležité informace, týkající se poskytování služby; v případě, že se dohodnete s vedoucí zařízení na poskytování služby, bude s vámi uzavřena Smlouva o poskytování osobní asistence a budete požádáni o podpis další dokumentace související s poskytováním služby.

Kromě Osobní asistence poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.