25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

  • Intervenční centrum Brno - poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Nonstop telefonní linka: 739 078 078 Adresa: Sýpka 25, Brno
  • Azylový dům pro oběti domácího násilí Helena Nonstop telefonní linka: 776 718 459
  • Obvodní oddělení Policie České republiky Znojmo Telefonické spojení: 974 641 606, Nonstop telefonní linka: 158, 112 Sociálně právní ochrana dětí Městský úřad Znojmo, nám. Armády 1213/8 Telefonické spojení: 515 216 530
  • Krizové centrum při FN Brno - Bohunice - poskytování krátkodobé intenzivní psychoterapie za lůžkových i ambulantních podmínek v situacích životních krizí. Pracuje jako stanice nepřetržité psychiatrické pomoci s volným (bezbariérovým) přístupem občanů Telefonické spojení: 532 232 078 Linka naděje Nonstop telefonní linka: 547 212 333