25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Postní almužna 2018

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Dotazník spokojenosti se sociální službou Tereza – krizová pomoc Znojmo pro spolupracující organizace a další subjekty angažující se v pomoci obětem domácího násilí

Vážení uživatelé, prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který nám pomůže zhodnotit kvalitu našich služeb a napoví nám, co by se dalo v našem zařízení vylepšit, jaká má naše sociální služby slabá a silná místa.

Předem děkujeme za spolupráci a čas, který vyplněním dotazníku strávíte.

Správnou odpověď prosím zakroužkujte. Bodovací škála odpovídá školnímu známkování – 1 nejlepší až 5 nejhorší.

Jak jste spokojen/a  s :

Dostupností služby pro uživatele?
Úrovní a obsahem webových stránek?
Přístupem personálu?
Rozsahem poskytovaných služeb?
Přínosem naší služby pro vaše klienty/uživatele?
Vzájemnou spoluprací?
Získal/a jste od Vašich klientů/uživatelů zpětnou vazbu o naší službě?
Pokud ano, jaké reakce to převážně byly?
Odpovídají dle Vašeho názoru naše služby potřebám cílové skupiny?
Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA