25. výročí DCHB

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Děti se zdravotním postižením byly preventivně proškoleny o bezpečném chování nejen na veřejných prostranstvích