Tříkrálová sbírka

1. - 14. 1. 2018  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme! 

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Osobní asistence Znojmo


  • Tel.: 604 294 188
 
Horní Česká 6, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Markéta Bílková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
  • doprava uživatele osobním automobilem
  • volnočasové aktivity nad rámec základních činností (kulturní, sportovní, vzdělávací akce apod.)
  • zájmové aktivity (pobyty, výlety, víkendové akce
  • podpora při dodržování léčebného režimu (kontrola, zda uživatel požil léky připravené rodinou či zdravotnickým pracovníkem apod.)

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Markéta Bílková - vedoucí zařízení