25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Články           Akce

Koncert Hradišťanu na YouTube

Vážení přátelé, na níže uvedeném odkazu můžete shlédnout část koncertu Hradišťanu, při které doprovázeli naši klienti a instruktoři dvě písně na džembé. Přejeme příjemný zážitek.

Hradišťan a Oblastní charita Znojmo

Koncert HRADIŠŤANU

V únoru oslaví Oblastní charita Znojmo 18 let od jejího založení, a proto jsme se rozhodli oslavit plnoletost uspořádáním koncertu HRADIŠŤANU, který s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z folklóru. Koncert se uskuteční 9. února 2011 v 19:00 hodin v prostorách Městského divadla ve Znojmě. Dvě písně HRADIŠŤANU doprovodí na bubny Džembé uživatelé Ateliéru Samuel a instruktoři. Výtěžek ze vstupného bude použit na projekty Oblastní charity Znojmo. Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici ve Znojmě tel.: 515 222 552. Cena vstupenek: 260 Kč, 240 Kč, 220 Kč

Tříkrálová sbírka

Od 1. do 14. ledna 2011 se v mnoha obcích na znojemském okrese koná již jedenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Slavnostní zahájení této sbírky bude v neděli 2. ledna 2011 v 14:30 hod. při mši sv., kterou bude osobně sloužit otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově. Otec biskup požehná všem koledníkům Tříkrálové sbírky z celé Brněnské diecéze. Do Tříkrálové sbírky se po celém našem okrese zapojuje kolem 1000 koledníků, asistentů a dobrovolníků. Nesmírně si vážím všech, kteří se jakkoliv podílí na organizaci a realizaci této celostátní sbírky. Děkuji všem dárcům, koledníkům, asistentům, znojemským skautům, studentům a farní mládeži. Dále všem starostům obcí Znojemska, kteří se odhodlali do sbírky zapojit, všem kněžím, jáhnům a všem, kteří se jakkoliv svojí pomocí na sbírce podílejí. Tříkrálová sbírka je nedílnou součástí vánoční tradice a poselství dobré vůle, radosti a solidarity, která umožňuje  veřejnosti podílet se na pomoci prostřednictvím Charity. Otevřete prosím své dveře těmto koledníkům, kteří jsou vyslanci radostné Boží zvěsti a pomozte svým štědrým darem mnoha lidem v nouzi. Pomoci můžete také prostřednictvím dárcovské SMS zprávy ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87777 nebo můžete přispět na tříkrálový účet: 66008822/0800 (variabilní symbol: 6700). Váš příspěvek můžete také předat osobně v sídle Oblastní charity Znojmo na Dolní České 1. Děkujeme!!

Květinka pomáhala nemocným dětem z Ukrajiny

Dne 21. prosince 2010 se v kostele sv. Mikuláše uskutečnil koncert skupiny Květinka. Členové skupiny věnovali výtěžek koncertu na podporu nemocných dětí na Ukrajině. „Na Ukrajině nefunguje systém zdravotního pojištění, a proto si každý pacient musí veškeré náklady spojené s léčbou hradit sám. Spousta rodin je chudá a nemá dostatek finančních prostředků na zaplacení těchto výloh, proto jsme se rozhodli, že budeme rodiny v této oblasti podporovat“ říká ředitel Oblastní charity Znojmo Evžen Adámek. Výtěžek koncertu činil 8.543,- Kč. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo přispěli a především členům skupiny Květinka za jejich dlouholetou náklonnost a podporu naší činnosti.