25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro hospic

V úterý 3. října 2017 od 8:00 – 16:00 hod. v centru města Znojma proběhne akce KOLÁČ PRO HOSPIC. Při ní se může veřejnost seznámit s Domácí hospicovou péčí a současně zakoupit chutný koláč, čímž přispěje na tuto stále využívanější službu.

Místo: ulice Obroková a po městě Znojmě
Termín: 3. 10. 2017, 08:00 — 3. 10. 2017, 16:00
Kategorie: Akce pro veřejnost

Domácí hospicová péče spojuje možnost pečovat o těžce nemocného rodinného příslušníka v prostředí domova a současně mu zajišťuje odbornou péči a pomoc. Propojuje tak všechny roviny potřebného přístupu k těžce nemocným lidem i jejich nejbližším. Řada rodin pečujících o dlouhodobě nemocného člověka, zvláště s onkologickým onemocněním v závěrečném stádiu nemoci, upřednostňuje tuto službu před dlouhodobým pobytem v nemocnici, v odloučení od nejbližších. V rámci Domácí hospicové péče se o nemocného stará tým složený ze zdravotních sester, lékařů, psychologa, je-li potřeba, vypomůže i pečovatelská služba, dobrovolníci a výjimkou nezůstává ani služba duchovního – kněze.

Chutný koláč bude ke koupi na stánku u radnice na Obrokové ulici i v ulicích města, kde jej budou nabízet dobrovolníci. Veškerý výtěžek z prodeje poputuje na koupi speciálních polohovacích polštářů proti proleženinám, které se využívají pro nemocné v rámci Domácí hospicové péče. Díky těmto pomůckám můžeme předejít, nebo alespoň zmírnit vznik bolestivých proleženin u těžce nemocných osob, o které se stará jejich rodina. Domácí hospicovou péči na Znojemsku zajišťuje Oblastní charita Znojmo ve spolupráci se spolkem Konipaska.

Akce Koláč pro hospic je pořádána u příležitosti Světového dne hospice a paliativní péče a má za úkol informovat veřejnost o možnosti paliativní medicíny v rámci hospicové péče.

Děkujeme všem, kteří přispějí do pokladniček Charity na podporu této služby, díky Vašemu zájmu nezůstávají umírající lidé na svůj odchod sami!!!