25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Projekt Vaše šance se blíží ke konci

Od 1. ledna 2015 realizuje služba Tereza projekt Vaše šance, který je financován z Norských fondů. Tento projekt bude probíhat do konce března 2016. Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace osob, které jsou ohroženy domácím násilím a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv.

Domácí násilí očima dětí ze ZŠ

Domácí násilí je citlivé téma, zvláště, bavíme-li se o něm s dětmi. Ne každý si dokáže představit, co prožívá týraná osoba a jak domácí násilí prožívají děti, které se často stávají svědky či jsou samy obětí násilné osoby. Ve Znojmě se tímto tématem zabývá služba Tereza – pomoc obětem domácího násilí, která uspořádala soutěž „Domácí násilí očima dětí ze ZŠ“. Ta probíhá od 1. 3. do 31. 5. 2016, kde žáci mají za úkol výtvarně ztvárnit domácí násilí a hotové výtvory odevzdat v daném termínu do kanceláře služby Tereza.

Klub Coolna slaví 7. narozeniny zajímavým povídání o Facebooku

Dne 23. 2. 2016 oslaví NZDM Klub Coolna Znojmo narozeniny a to již 7. rok svého fungování formou „Dne otevřených dveří“ pro širokou veřejnost. Zajímavý program bude od 15 až do 17:30 hod.

Projekt Magdala

 Projekt cílí na posilování lidských práv a svobod ohrožené cílové skupiny – žen, které se stávají obětmi násilí. Projektem se snažíme upozornit širokou veřejnost na problematiku obchodu s lidmi a především žen, které se vyskytují v prostředí prostituce. Málo kdo si spojuje násilí páchané na ženách s prostituční sférou. Ovšem právě toto prostředí považujeme za rizikové z hlediska sexuálního vykořisťování (jak fyzického tak psychického). Tyto ženy jsou ohroženy nejen ze strany svých zákazníků, ale i „zaměstnavatelů“. Tyto ženy bývají brány nikoliv jako lidské bytosti, ale pouze spotřební zboží!

Uživatelé Osobní asistence se účastnili přednášky Bezpečnost na ulici v zimním období

V úterý 9. února 2016 v 15.00 hodin se na Městské policii ve Znojmě uskutečnila přednáška na téma „Bezpečnost na ulici v zimním období“. fotogalerie

Uživatelé služby Osobní asistence v solné jeskyni nejen relaxovali, ale i zpívali

Ve středu 3. února 2016 v 15.00 hodin se 8 uživatelů služby Osobní asistence Znojmo a 7 jejich rodinných příslušníků zúčastnilo akce s názvem „Relaxační hodinka v solné jeskyni“, která se konala v prostorách studia TopRelax na Jarošově ulici č. 12 ve Znojmě. fotogalerie

Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi v ČR. Uprchlíkům pomáhají dárci jinak

Výtěžek Tříkrálové sbírky je primárně určen na pomoc lidem v nouzi v regionu, kde se sbírka koná. Tam, kde lidem pomáhají charitní sociální a zdravotní služby. V zahraničí pomáhá v rámci dlouhodobých rozvojových misí Charity ČR (např. rozvoj domácí péče v Moldavsku). Na pomoc uprchlíkům bylo zřízeno samostatné konto Diecézní charity Brno v rámci celorepublikově osvědčené veřejné sbírky.

Mikuláš v Klubu Coolna

Klub Coolna Znojmo vás zve na akci "MIKULÁŠ V KLUBU COOLNA" ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 15:00 - do 18:00 hodin na Masarykově nám. 21 Znojmo. Akce bude pojatá jako Den otevřených dvěří, takže přijďte všichni!!! A co se bude na Mikuláše v klubu dít?

Noc venku

Celorepubliková akce na podporu lidí bez domova ve stejný den proběhne letos v 18 partnerských městech v České republice a Bratislavě. Čeká vás kulturní program a doprovodné aktivity v podobě výroby svíček, pletení sociální sítě, výstavy fotografií.

Národní potravinová sbírka 2015

V sobotu 21. listopadu 2015 od 08:00 do 20:00 se ve stovce vybraných prodejen potravin po celé České republice a také i u nás ve Znojmě v Kauflandu (ul. Dukelských bojovníků), v Albertu (ul. Vídeňská třída) a v Penny (ul. Přímětická) se uskuteční třetí ročník Národní potravinové sbírky. Během celého dne můžete nakoupit a darovat potraviny v každém z těchto zmíněných obchodních řetězcích ve Znojmě. Cílem tohoto projektu je rozvinout diskuzi a iniciovat řešení problematiky nedostatku potravin na jedné straně a jejich plýtvání na straně druhé.