25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Poděkování za koncert Květinky

Děkujeme všem, kdo přišli na koncert skupiny  Květinka, a podpořili tak Oblastní charitu Znojmo. Děkujeme také členům skupiny, že již několik let pro nás tento koncert pořádají. Díky Vám jsme získali 14.585,- Kč. Letošní výtěžek z dobrovolného vstupného na koncert použijeme pro klienty služby Rodinný sociální asistent. Konkrétně budeme hradit školní obědy. fotogalerie

Evaluační setkání projektu Vaše šance

Dne 4. 12. 2014 proběhlo na Oblastní charitě Znojmo evaluační setkání projektu Vaše šance, který je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 součástí služby Tereza – pomoc obětem domácího násilí. Cílem projektu je pomoci osobám ohroženým domácím násilím, které nedokáží vlastními silami vyřešit svoji obtížnou situaci, v možnosti návratu na trh práce.

Micooláš v Coolně

Rádi bychom vás touto cestou pozvali na oslavu blížících se Vánoc, která proběhne ve čtvrtek 4.12.2014 s názvem MiCOOLáš. Jak již název napovídá, akce je oslavou svatého Mikuláše, která se bude odehrávat v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ve Znojmě, v Klubu Coolna.

Ateliér Samuel opět vystavuje

Srdečně vás zveme do Domu umění ve Znojmě na Masarykově náměstí, kde můžete od 13. 11. 2014 do 6. 1. 2015 zhlédnout výstavu Ateliéru Samuelfotogalerie z výstavy

POTRAVINY POMÁHAJÍ aneb Národní potravinová sbírka

V sobotu 22. listopadu 2014 od 08:00 do 20:00 se ve stovce vybraných prodejen potravin po celé České republice a také i u nás ve Znojmě v Kauflandu na Holanské ul. uskuteční druhý ročník Národní potravinové sbírky. Během celého dne můžete nakoupit a darovat potraviny v každém z těchto zmíněných obchodních řetězcích ve Znojmě. Cílem tohoto projektu je rozvinout diskuzi a iniciovat řešení problematiky nedostatku potravin na jedné straně a jejich plýtvání na straně druhé.

Pracovní cesta na Ukrajinu

V těchto dnech probíhá další z pracovních cest na Ukrajinu. Tentokrát doprovází ředitele Oblastní charity Znojmo štáb České televize, který přináší každý den aktuální informace z této cesty. 

Podívejte se na reportáže a fotogalerie z cesty.

Dýňová stezka

V pátek 17. října 2014 se v Horním parku uskutečnila tradiční Dýňová stezka, kterou pořádá Domov pro matky a otce v tísni spolu s Dobrovolnickým centrem. Pro děti byly připraveny soutěže a v cíli na ně čekalo malé překvapení. Všichni návštěvníci mohli ochutnat dýňovou polévku,zakoupit si výrobky z našich zařízení a opéct si špekáček. fotogalerie z akce

Nadační Fond Jistota Komerční banky podpořil Charitu

Nadační Fond Jistota Komerční banky podpořil Charitu

Nadační fond Jistota Komerční banky podpořil dvě služby Diecézní charity Brno celkovou částkou 260 125 Kč. Příjemci pomoci budou uživatelé hospice sv. Josefa Oblastní charity Rajhrad a Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Znojmo. Děkujeme!  

Poděkování

Dne 10. října 2014 proběhla v Jízdárně Louckého kláštera ve Znojmě burza dětského oblečení, hraček a dalších potřebných věcí. Burzu pořádal Modrý koník.cz a Agentura Sluníčko. Maminky, babičky a všichni ostatní mohli nakoupit nebo prodat spoustu krásných a užitečných věcí.

Magdala má nový projekt

Oblastní charitě Znojmo, konkrétně sociální službě Magdala – pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce, se podařilo získat prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) finanční prostředky na realizaci projektu Magdala. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.