Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

V Coolně oslaví Den dětí promítáním dokumentárního filmu Čekárna na dospělost!

V pátek 1. června 2012 od 14 do 18 hodin se v rámci Dne dětí uskuteční Den otevřených dveří v nízkoprahovém Klubu Coolna Znojmo, spadajícím pod Oblastní charitu ve Znojmě. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory nízkoprahového klubu, které jsou jinak běžně přístupné pouze cílové skupině dětí a dospívajících od 15 do 26 let.coolna plakat.pdf

Setkání partnerů z projektu Grundtvig

Ve dnech 18. – 2setkání v Německu0. 4. 2012 proběhne ve Znojmě setkání partnerů z projektu Grundtvig, který má za cíl zvýšit možnosti sociálního začlenění osob se zdravotním znevýhodněním do společnosti.

Ministr Drábek se setkal s poskytovateli sociálních služeb

Stovkám sociálních služeb v ČR letos hrozí zánik, situace je kritická. Představitelé neziskových organizací bijí na poplach. V pátek 30. března proto znovu jednali s ministrem Jaromírem Drábkem, ten však požadovanou částku půl miliardy neslíbil.

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Stovkám sociálních služeb hrozí zánik

Výpadek půl miliardy ze státního rozpočtu pocítí senioři, zdravotně postižení, lidé bez domova, matky s dětmi v tísni a další potřební. Zástupci neziskového sektoru proto otevřeným dopisem vyzvali ministra práce a sociálních věcí k urychlenému jednání.

Pomáháme na Ukrajině

V rámci projektu pomoci chudým rodinám v Zakarpatí se podařilo v roce 2011 podpořit 21 rodin s dětmi. Jednalo se především o pomoc nákupem základních potravin, léků, platbou za vodu, plyn apod. Do podpory se zapojili jednotlivci, rodiny, farnosti a část prostředků byla věnována z humanitárního konta TKS. Potřebným pomáháme i s financováním operací a zdravotních zákroků vážně nemocných dětí a dospělých. Uvádíme jeden příběh, který mluví za vše. celý článek

350.000,- Kč z Pomozte Dětem pro Coolnu

Nízkoprahový Klub COOLNA ve Znojmě, který je jedno ze zařízeních Oblastní charity Znojmo získal v rámci svého terénního programu grant na 350 000 Kč od dlouhodobého sbírkového projektu Pomozte dětem. V rámci ročního projektu se pod záštitou klubu COOLNA uskuteční spousta aktivit a změn, které mají za cíl zlepšit kvalitu života dětem a mládeži ve Znojmě, bez ohledu na jejich sociální či etnický původ. celý článek

Klub Coolna Znojmo oslaví 3. narozeniny

Klub CoolnaV úterý 28. února 2012 slaví nízkoprahový Klub COOLNA Znojmo své 3. narozeniny. V rámci této oslavy zve všechny děti a mládež ve věku od 15-ti do 26-ti let do prostor nízkoprahového Klubu COOLNA na Masarykově náměstí 21 ve Znojmě. Tento den se návštěvníci mohou těšit na poutavý program a prohlídku samotného zařízení. Vše začne v 15 hod. a bude trvat do 18. hod. A na co se můžete těšit? celý článek

Anna KUCHYNKOVÁ (* 20. 2. 1994    † 16. 2. 2012)

Anna Kuchynková

 

Dne 16. února 2012 náhle zemřela Anička Kuchynková. Anička nezištně pomáhala jako dobrovolník Oblastní charitě Znojmo v Klubu Coolna, kam pravidelně docházela. celý článek

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi odstartovala

Tříkrálová sbírka v brněnské diecézi odstartovala

Včera 2.1.2012 byla zahájena Tříkrálová sbírka i v brněnské diecézi. Pro požehnání si na Petrov přišlo asi 400 koledníků, kteří v následujících dvou týdnech vyjdou do ulic celého Jihomoravského kraje a části kraje Vysočina. Setkání koledníků vzbudilo velký zájem médií. 

Mezinárodní den proti násilí na ženách

Valným shromážděním OSN byl v prosinci roku 1999 vyhlášen 25. listopad jako Mezinárodní den proti násilí na ženách. Vlády jednotlivých zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace byly vyzvány, aby na tento den připravovaly akce zaměřené na zvýšení povědomí o tomto problému. V České republice byl tento den poprvé slaven v roce 1995.