25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Aby rodina byla domovem

Oblastní charitě Znojmo, konkrétně sociální službě Rodinný sociální asistent, se podařilo získat prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) finanční prostředky na realizaci projektu Aby rodina byla domovem. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Projekt se zaměřuje na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Projekt nabízí rodičům podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vede je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností rodičů i dětí prostřednictvím aktivit projektu dosahují rodiny takové úrovně soběstačnosti, kdy jsou schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace.

Projekt nabízí terénní sociální práci s rodiči a dětmi v regionu Znojmo a Moravský Krumlov. Důležitou součástí projektu je terénní sociální práce zaměřená na podporu dětí se specifickými poruchami učení.

Projekt je realizován do dubna 2015 do března 2016.

Více o projektu a jeho výstupech se dočtete na webových stránkách www. znojmo.charita.cz.

Mgr. Radka Růžičková, vedoucí projektu