25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Beseda v Dílně sv. Kláry

P1130645Dne 4. října 2016 od 13:30 hod se v Dílně sv. Kláry uskutečnila beseda na téma: „Zaměstnávání osob s duševním onemocněním“. Cílem besedy bylo podpořit nezávislost klienta na sociálních službách, rozšíření spolupráce mezi lékaři, klienty, sociálními službami a rodinami klientů a zlepšení provázanosti a podpora při vytvoření chybějících článků služeb pro osoby s duševním onemocněním (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, pracovní rehabilitace, rekvalifikační kurzy, chráněné dílny, chráněná pracovní místa, pracovní místa na otevřeném trhu práce).

P1130643V úvodu proběhlo uvítání a představení jednotlivých účastníků besedy. Každý zúčastněný měl prostor pro představení své služby, úřadu, oddělení a organizace. Byly předány zkušenosti se zaměstnáváním osob s duševním onemocněním jak ze strany lékaře (dopad na zdravotní stav), tak z pozice zaměstnavatele, ale i zkušenosti přísedících klientů z pozice zaměstnance. Došlo k výměně kontaktů, informací, propagačních materiálů a bylo nabídnuto pokračování ve vzájemné započaté spolupráci důležité pro podporu zaměstnanosti osob s duševním onemocněním.

 

Besedy se zúčastnili:

Ing. Milan Venclík - předseda představenstva Komory sociálních podniků

Jan Denner – předseda Sociálního družstva Znojmo

Mgr. Jana Puchegger – Chadalíková – vedoucí dílen Sansimon, s.r.o. – Chráněné dílny ZnojmoP1130648

JUDr. Jitka Svobodová – vedoucí poradenství a dalšího vzdělávání – Úřad práce

Mgr. Marie Mlátilíková Krištofová – odborný vedoucí oblasti práce – Sdružení Práh

MUDr. Petra Hartová – primářka psychiatrického oddělení Znojmo

Ing. Jiří Výmola – Rotary klub Znojmo

Klienti a pracovníci Dílny sv. Kláry, osoby s duševním onemocněním z řad veřejnosti a jejich blízcí.