25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Evaluační setkání projektu Vaše šance

Dne 4. 12. 2014 proběhlo na Oblastní charitě Znojmo evaluační setkání projektu Vaše šance, který je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014 součástí služby Tereza – pomoc obětem domácího násilí. Cílem projektu je pomoci osobám ohroženým domácím násilím, které nedokáží vlastními silami vyřešit svoji obtížnou situaci, v možnosti návratu na trh práce.

Osoby, které se s takto těžkou životní situací potýkají, jsou mnohdy orientovány na přítomnost, nedokáží si představit plánování budoucnosti, často díky dlouhodobému ponižování ze strany agresora ztratily sebeúctu a sebevědomí. Právě těmto osobám jsme během uplynulých tří let nabízeli v rámci služby individuální pomoc a podporu, aby si mohly vyzkoušet a nacvičit, jak si mohou práci vyhledávat, jak napsat životopis či motivační dopis, jak oslovit zaměstnavatele a také jak se připravit na pracovní pohovor. Tato podpora byla poskytována v rámci komplexní péče o osoby ohrožené domácím násilím. Osobám, které vyhledaly pomoc, jsme mohli nabídnout sociální, psychologické a právní poradenství v oblasti řešení domácího násilí a v rámci rozvoje sebedůvěry také jednotlivé vzdělávací moduly zaměřené na získání nového nebo změnu stávajícího zaměstnání. Důležité je říci, že projekt nesuploval činnost Úřadu práce, ale individuálně podporoval osoby v tíživé životní situaci ve snaze zvýšit si sebevědomí a osvěžit si některé důležité návyky pro získání zaměstnání.

Hlavním cílem bylo podpořit za dobu tří let alespoň 65 osob ohrožených domácím násilím v jejich snaze navrátit se na trh práce a to prostřednictvím sociálního, psychologického a pracovněprávního poradenství, informačního servisu, terénní práce, výukového programu, motivačních rozhovorů a dalších aktivit.

Výsledkem projektu Vaše šance je 123 podpořených osob z toho 102 žen a 21 mužů. Ze všech podpořených osob využilo 21 osob psychologické poradenství, 54 osob právní poradenství, 118 individuální poradenství a 30 osob využilo vzdělávací program zaměřený na psaní životopisu a motivačního dopisu a postup při pracovním pohovoru. V rámci projektu byly zpracovány 3 brožury – Hurá na trh práce, Sám sobě právníkem …, a Domácí násilí… jeho projevy, formy, legislativa a možnosti pomoci, které podpořeným osobám slouží k lepší orientaci v dané oblasti.

Rádi bychom poděkovali za spolupráci všem institucím a organizacím, se kterými jsme během realizace projektu Vaše šance, byli v kontaktu. Velmi si této spolupráce vážíme.

Projekt Vaše šance financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost končí. V příštím roce ale začne jiný, a protože název nám přijde příznačný, ponechali jsme jej. Od 1. 1. 2015 začne projekt Vaše šance, tentokrát financovaný z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open society fund Praha v programu nazvaném Dejme (že)nám šanci.

Těšíme se na další spolupráci

Za realizační tým projektu Vaše šance

Radka Sovjáková a Vladimíra Ochmanová