Postní almužna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

1. - 14. 1. 2019  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Klub Coolna Znojmo oslaví v únoru 10 let existence

plakatekNízkoprahové zařízení pro děti a mládež „Klub Coolna Znojmo“, které poskytuje pomoc mladým lidem ve věku 11-26 let v ambulantní (klub) a terénní formě (streetwork) oslaví v únoru 10 let existence. Každý měsíc připravuje bohatý program, který je součástí sociální prevence, kterého je součástí a i v únoru čeká na uživatele bohatý program (viz. příloha). V rámci oslav 10 let pracovníci chystají „Den otevřených dveří“ pro veřejnost, kde se může laická i odborná veřejnost podívat na prostory a podiskutovat o práci, kterou vykonávají pracovníci tohoto zařízení. Součástí oslavy narozenin, která se bude konat v pátek 15. 2. 2019 bude i atraktivní program, který bude v únoru zveřejněn.

Sociální služba má za sebou bohatou historii, dříve poskytovala pomoc a podporu pouze mladým lidem ve věku 15-26 let a jen v ambulantní formě. Postupem času rozšířila cílovou skupinu od věku 11 let, která je v nepříznivé životní situaci především na základě mapování potřebnosti a také začala poskytovat terénní formu pomoci nejen v podobě klasického pěšího streetworku a formou aktivního vyhledávání potřebných osob na ulici, ale i „rozjela“ i prodlouženou ruku terénní práce a to v podobě „maringotky“ na sídliště Holandská. Dále reaguje na nové trendy a boom mladých lidí a komunikuje nově s potenciálními uživateli skrze virtuální svět v podobě sociální sítě Facebooku, kde chatuje s mladými lidmi o důležitých tématech mladých lid, které sami nezvládnou či neumějí řešit.