25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Poděkování Ing. Vlastimilu Gabrhelovi za finanční dar

Uživatelé Denního stacionáře sv. Damiána a Osobní asistence pod Oblastní charitou Znojmo obdrželi od pana Ing. Vlastimila Gabrhela finanční dar ze svého platu starosty Města Znojma. „Je pěkné, že se pan Gabrhel umí dívat kolem sebe a dokáže podat pomocnou ruku, kde si myslí, že je to třeba,“ říká jedna z maminek, která se stará již 30 let o mentálně postiženého syna.

Není to ani poprvé, kdy pan Ing. Gabrhel věnoval finanční dar za účelem pomoci. I v minulosti daroval své peníze pro potřeby Oblastní charity Znojmo a Denního stacionáře sv. Damiána. Srdečně Vám děkujeme za sponzorský dar, který jste poukázal na náš účet. Velmi si ceníme lidí se srdcem na pravém místě, kteří takovým způsobem podpoří sociální služby, potřebné lidi, osoby s postižením, děti a jejich rodiny, děkují pracovníci, obdarovaní uživatelé sociálních služeb a jejich blízcí. Oblastní charita Znojmo na celém území znojemského okresu poskytla v roce 2014 svoji zdravotní a sociální péči 2 654 lidem. Právě díky dárcům a sponzorům můžeme pomoci například chudé rodině s dětmi, chlapci na vozíku nebo babičce, aby mohla zůstat co nejdéle doma v kruhu nejbližší rodiny. Jsme vděčni, že pomáháte s námi.