25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Poděkování za koncert Květinky

Děkujeme všem, kdo přišli na koncert skupiny  Květinka, a podpořili tak Oblastní charitu Znojmo. Děkujeme také členům skupiny, že již několik let pro nás tento koncert pořádají. Díky Vám jsme získali 14.585,- Kč. Letošní výtěžek z dobrovolného vstupného na koncert použijeme pro klienty služby Rodinný sociální asistent. Konkrétně budeme hradit školní obědy. fotogalerie

Služba Rodinný sociální asistent pomáhá sociálně slabým rodinám s dětmi v celém znojemském a moravskokrumlovském regionu. Jedná se převážně o rodiny, které žijí na hranici chudoby; jejich příjmy tvoří převážně dávky státní sociální podpory a hmotné nouze a neumožňují rodinám vést život, který je ve společnosti považován za běžný.

Pomoc poskytujeme rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku špatné sociální situace. Děti a mladiství ze sociálně znevýhodněných rodin jsou hendikepováni prostředím, ve kterém vyrůstají. Díky tomu dochází k jejich sociálnímu vyloučení.

Jednou z možností, jak děti zapojit do společnosti, je umožnit jim využívat školní obědy. Školní obědy jsou účinnou pomocí pro děti z chudých rodin. Tato materiální pomoc nelze zneužít rodiči, je adresná, snadno kontrolovatelná. Chudé děti mají jednak pestrou a vyváženou stravu a na druhé straně jsou přirozeně zapojovány do vrstevnických skupin. Participují tak stejně jako jejich spolužáci na nabídce školy. To je zapojuje mezi vrstevníky, děti získávají zdravé sebevědomí, nové vzory chování a nové zdroje informací. Se školními jídelnami jsme domluveni na fakturaci pouze skutečně odebraných obědů. Obědy hradíme přímo školním jídelnám, nemůže tak dojít ke zneužití finančních prostředků. Poskytování úhrady obědů je také motivací pro rodiče i děti, chodit do školy, protože odběr obědů se váže na školní docházku.