25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Přednáška na téma Obchod s lidmi

Služba Magdala – pomoc obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce Znojmo Vás srdečně zve na přednášku na téma „Obchod s lidmi“. Přednáška je určena pro širokou veřejnost, všem, kdo mají zájem, dozvědět se více o této problematice.

Přednášku realizujeme, v rámci projektu Magdala, který je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů (www.fondnno.czwww.eeagrants.cz).

Cílem projektu je prostřednictvím této přednášky informovat a preventivně působit na širokou veřejnost právě v oblasti obchodu s lidmi a změnit pohled veřejnosti na osoby z řad cílové skupiny služby, což jsou převážně osoby, které poskytují placené sexuální služby a jsou ohrožené násilím.

Přednáška bude pojednávat o základních informacích týkající se obchodu s lidmi – definice, formy obchodu s lidmi, kdo se může stát obětí obchodu s lidmi, kdo je nejvíce ohrožen, jak předcházet rizikům, základní bezpečností informace před odjezdem do zahraničí, statistiky, legislativa. Na závěr přednášky bude promítán film, „Může se to stát dnes mně, zítra tobě…“.

Každý účastník přednášky obdrží preventivní materiál, vytvořený v rámci projektu, ve kterém nalezne informace o obchodu s lidmi, praktické rady, kontakty, odkazy na filmy, dokumenty, pojednávající k tématu.

Přednáška se bude konat ve středu 23. září 2015 v Městské knihovně Znojmo, začátek přednášky je v 17:00 hod.

Více o našem projektu a jeho výstupech se dočtete na webových stránkách www.znojmo.charita.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.czwww.eeagrants.cz