Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Preventivní beseda s policisty v Coolně

plakátVzrůstající agresivita mladých lidí nejen mezi sebou, ale i k okolí, cizímu majetku i náhodným kolemjdoucím je ve Znojmě nový fenomén a zároveň čím dál větší problém. Navíc se ve městě objevují i gangy, které situaci ještě zhoršují. V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub Coolna Znojmo samozřejmě na tuto situaci reagují různými rozhovory s mladými a důsledky jejich chování. Po setkání s odborníky na mládež v rámci Komise prevence kriminality se pracovníci rozhodli realizovat i přednáškovou besedu přímo s policistkou ČR ve Znojmě a strážníkem městské policie Znojmo, kteří přijdou dne 11. 3. 2019 v 15:30 hod. diskutovat přímo s mladými do tohoto zařízení na Masarykově nám. 21.

Vzrůstající agrese u dětí je po celé ČR a v posledním týdnu o tom byla reportáž i na TV NOVA. Velmi agresivní útoky z ničeho nic či neustálé rvačky různých skupinek mladých. To je současný problém dětí a mládeže, kteří tím ohrožují okolí. „Formou terénní práce v rámci rozhovorů přímo na ulici v terénu či v klubu reagujeme na jejich chování a důsledky neustále, ale je potřeba reagovat i netradičními workshopy v podobě setkání přímo se strážníky Městské policie či policistkou ČR ve Znojmě. Je to naše úloha reagovat na nežádoucí a rizikové chování ve Znojmě. Nejde pouze o agresivitu, která se vyskytuje mezi nimi, ale především o tu, kterou páchají vůči okolí. Oběťmi se mohou stát kolemjdoucí, lidé čekající na přechodu pro chodce nebo na zastávce MHD,“ vyjmenovává pracovnice v sociálních službách Barbora Matyščáková.

Nízkoprahový klub chce s pomocí této první besedy či přednášek s odborníky mladým lidem ukázat, jak je násilí nebezpečné a jak s ním bojovat. „V neposlední řadě chceme cílové skupině nabídnout teoretické i praktické informace z oblasti první pomoci, kterou v případě napadení mohou potřebovat,“ doplnil Knebl

V Klubu Coolna Znojmo se zaměřují na mládež od 11 do 26 let. Často se jedná o lidi, kteří žijí rizikovým způsobem života nebo se pohybují v rizikovém či nežádoucím prostředí. Jejich životy jsou spojeny s kriminální minulostí rodičů, agresivním chováním v rodinách či experimentováním s návykovými látkami. Spojují se v party, kde se v tomto nevhodném chování podporují, protože si neuvědomují, že je to v nepořádku.

„V případě zájmu se do budoucna nebráníme pomoci dalším zainteresovaným odborníkům či institucím zrealizovat besedu pro širokou veřejnost, přestože to není naše cílová skupina. Rádi bychom šířili osvětu nejen o tématu agrese, ale i o návodech, jak se jí bránit,“ sdělil vedoucí Robert Knebl