25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Projekt Aby rodina byla domovem se blíží ke konci

Dne 31. 3. 2016 bude ukončen projekt, který se zaměřil na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Projekt nabízí rodičům podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vede je k samostatnému a odpovědnému životu. V rámci projektu bylo podpořeno 35 rodin, z toho 49 dospělých a 82 dětí.

Rodiče i děti se naučili účinné strategie k řešení běžných životních situací, které vedou ke zlepšení životní situace rodiny a to v oblastech výchovy, bydlení, sociálních dávek, zaměstnání, práv a oprávněných zájmů, mezilidských vztahů, hospodaření. Díky terénní sociální práci jsme pomohly rodinám, které by si nikdy o pomoc neřekly nebo by se k ní nedostaly.

Důležitou součástí projektu je terénní sociální práce zaměřená na podporu dětí se specifickými poruchami učení. Tato aktivita přináší rodičům i dětem nové dovednosti ve vzdělávacím procesu prostřednictví nácviku zavádění doporučených vzdělávacích postupů do domácí školní přípravy svých dětí. Rodiče často neví, jak se s dětmi učit, neznají příčinu jejich neúspěchu, často na děti kladou větší nároky, než je dítě schopno naplnit. Právě na tyto rodinné podmínky reagují pracovnice projektu, jejímž cílem je seznámit rodiny se specifickými vzdělávacími potřebami, vysvětlují rodičům, kde je problém a učí je s ním zacházet a postupně ho odstraňovat.

Tato aktivita se zaměřuje na odstranění příčin školní neúspěšnosti, které vyplývají z nízké sociální úrovně rodiny, z nízké vzdělanostní úrovně rodičů, ze sociálního vyloučení, ve kterém rodiny žijí.

Honzík s Pepíkem jsou dva bratři ve věku 13 a 9 let. Starší z chlapců se narodil s rozštěpem rtu, který byl úspěšně operován, nicméně se stal terčem posměchu ze strany spolužáků, což se odrazilo i ve vztahu k učení. Mladší z chlapců má lehkou mozkovou disfunkci, ve škole individuální vzdělávací plán. Rodina je sociálně znevýhodněna, rodiče mají základní vzdělání, neví, jak s učením synům pomoci. 

Pracovnice projektu pomohla rodině nejdříve nastavit domácí řád školní přípravy. „Už je minulostí hozená taška v koutě po příchodu dětí ze školy a lenošení u televize.“ pochvaluje si maminka děti. „Dnes, když kluci přijdou domů, začínáme hned pracovat na domácích úkolech a pak si společně zahrajeme ještě nějakou hru, jak nás to naučila pracovnice z Charity.“

Zároveň bylo nutné naučit rodiče i děti připravovat se pravidelně do školy a řešit zadané úkoly, i když jim hned děti či rodiče neporozumí. Pracovnice naučila děti využívat učebnice a sešity, ukázala jim, jak hledat řešení zadaných domácích úkolů. „Už nemusím číst každý den poznámky ze školy, že kluci zase něco nemají nebo nenaspali domácí úkol. Zbavili jsme se celá rodina stresu ze školy, a i když kluci nemají samé jedničky, vím, že jsme pro to udělali všichni, co je v našich silách.“ dodává spokojená maminka.

Více o projektu a jeho výstupech se dočtete na webových stránkách: http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/rodinny-socialni-asistent/aby-rodina-byla-domovem/

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.