25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Projekt Magdala

 Projekt cílí na posilování lidských práv a svobod ohrožené cílové skupiny – žen, které se stávají obětmi násilí. Projektem se snažíme upozornit širokou veřejnost na problematiku obchodu s lidmi a především žen, které se vyskytují v prostředí prostituce. Málo kdo si spojuje násilí páchané na ženách s prostituční sférou. Ovšem právě toto prostředí považujeme za rizikové z hlediska sexuálního vykořisťování (jak fyzického tak psychického). Tyto ženy jsou ohroženy nejen ze strany svých zákazníků, ale i „zaměstnavatelů“. Tyto ženy bývají brány nikoliv jako lidské bytosti, ale pouze spotřební zboží!

Projekt se zaměřuje na komplexní pomoc osobám poskytujícím placené sexuální služby, obětem obchodování s lidmi a nucené prostituce.

            Prostřednictvím aktivit jako je terénní sociální práce s obchodovanými osobami – poskytování sociálního poradenství, předávání informací o rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, testové poradenství, telefonická krizová intervence a dalšími aktivitami se snažíme změnit životní situaci těchto osob a jejich rodin. Zaměřujeme se rovněž na osvětu široké veřejnosti.

            Tímto projektem se snažíme předcházet situacím ohledně vykořisťování, případně poskytnout nepřetržitou pomoc v akutních situacích. A především považujeme za nutné podávat pomocnou ruku těmto ženám v rámci terénní sociální práce.

            Důležitou součástí projektu je minimalizovat rizika pohlavně přenosných chorob, které se právě v prostředí prostituce nejvíce vyskytují. Uživatelky služby mají k dispozici bezplatné rychlotesty na HIV, Syfilis a Hepatitidy B a C. Zároveň hygienické prostředky, které ulehčují jejich působení v prostituční sféře, jako je lubrikační gel, menstruační houbičky, prezervativy a těhotenské testy. Ženy jsou informovány o rizicích, které jejich působení v sexbyznyse přináší a je jim nabízena další pomoc z hlediska jejich životních situací.

            Nejen osoby, které se přímo vyskytují v rizikovém prostředí (jako je sexbyznys) jsou ohroženi. Vykořisťováním může být ohrožen každý z nás – muži, ženy i děti. Proto se cíleně zaměřujeme na prevenci obchodu s lidmi, konkrétně u žáků a studentů ZŠ a SŠ, kteří jsou taktéž tímto jevem ohroženi.

„Pochopil jsem spoustu věcí, jak je svět nebezpečný. Každý by měl nejprve přemýšlet, než něco udělá.“

Preventivními přednáškami zjišťujeme, že téma Obchodu s lidmi je pro některé cizí a nemají představy, co je s tímto jevem vše spojeno. Proto vidíme jako důležitou součást projektu právě prevenci z hlediska informovanosti k tak závažnému tématu jako je OBCHOD S LIDMI.

Některá vyjádření žáků a studentů ZŠ a SŠ, mohou nastínit, jaké jsou jejich představy k tomuto tématu.

DEFINICE, SLOVA, POJMY, které se k tématu vztahují:

Beznaděj, vyjednávání, týrání, prostituce, obchod s bílým masem, peníze, drogy, nemoci, pašování lidí přes hranice, nebezpečí, velké peníze, prodej orgánů, únos, zneužívání, prodej žen, dětí, znásilnění, zabití, zisk, zločin.

 

„Přesně nevím, co si pod tímto představit, ale myslím si, že to může být třeba, že si někdo koupí otroky a ti pro ně pracují.

„Prodávání lidí jako by byli otroci – protože jsou nuceni pracovat třeba pro někoho, kdo jim platí mizerné peníze a sám ty výrobky prodává za 100 násobek ceny.“

„Bojím se toho.“

„Myslím si, že obchod s lidmi není dobrovolný.“

„Obchod s lidmi, tzv. obchod s bílým masem. Prodávání lidí s vyhrožováním. Dotyčný z toho nemá nic, ale obchodník má majlant (nucená prostituce).“

„Obchod s lidmi ve mně vyvolává nespravedlnost, protože se nikdo nikoho neptá, jestli chce nebo ne.“

„Obchoduje se s lidmi, kteří nemají podle některých žádnou hodnotu.“

 

            Vyjádření této cílové skupiny k danému tématu je pro nás taktéž stěžejní při sestavě preventivních přednášek. Proto tyto informace zjišťujeme nejen v rámci zpětné vazby po přednáškách, ale zároveň před konáním daných přednášek.

 

K dalším aktivitám projektu:

….nejen přímá práce s cílovou skupinou je v této oblasti stěžejní. Za důležitou součást projektu považujeme sdílení těchto informací o Obchodu s lidmi a jeho formách s veřejností, nejen laickou, ale i odbornou. K tomuto nám dopomohly další aktivity projektu - jako byly přednášky pro veřejnost, kulaté stoly, preventivní kinovečery. U všech těchto aktivit se mohli přítomní jakkoliv vyjádřit.

„Mnoho lidí bere toto téma na lehkou váhu. Informace jsou důležité a chtělo by to více informovat společnost“

„Zajímavé informace podložené skutečnými příběhy, názorná a velmi dobrá prevence“

„Film byl velkým důvodem k přemýšlení.“

            Spousta lidí zavírá oči před tématy, které jsou smutné, přímo se jich netýkají, nebo nemají prostě zájem.  I s tímto jsme se setkali v rámci tématu Obchodu s lidmi. Lidé se vyhýbají přednáškám či aktivitám, které se tomuto jevu věnují. Mají raději optimističtější témata. Ale bohužel toto téma je stále aktuální a je důležité informovat, aby k tomuto jevu nedocházelo!

 

Více o projektu a jeho aktivitách najdete na webových stránkách: http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/magdala-pomoc-obetem-obchodovani-s-lidmi-a-nucene-prostituce/podporeno-grantem-z-islandu-lichtenstejnska-a-norska-v-ramci-ehp-fondu/