25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Projekt Vaše šance se blíží ke konci

Od 1. ledna 2015 realizuje služba Tereza projekt Vaše šance, který je financován z Norských fondů. Tento projekt bude probíhat do konce března 2016. Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace osob, které jsou ohroženy domácím násilím a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv.

Nabízíme: krizovou pomoc, individuální poradenství, odborné sociální poradenství, psychologické poradenství, právní poradenství, dluhové poradenství, primární prevenci na školách a další.

V roce 2015 využilo některou z forem pomoci 87 osob, proškolili jsme 499 žáků a studentů na Znojemsku a Moravskokrumlovsku. Během přednášek sbíráme od žáků anonymní dotazníky, které budou na konci projektu vyhodnoceny. Cílem dotazníků je zjistit zda jsou přednášky pro žáky přínosem a kolik procent žáků se již s některou formou domácího násilí setkali, či zda znají někoho, kdo je obětí domácího násilí.

Ve spolupráci se školou reálné sebeobrany jsme natočili 6 videonahrávek, které slouží jako pomůcka při preventivních přednáškách i jako doplňující a ilustrativní materiál při konzultacích s uživateli. Videonahrávky jsou umístěny také na kanálu youtube, kde jsou k dispozici široké veřejnosti.

I nadále plánujeme poskytování všech druhů poradenství a dalších aktivit projektu. Společně s psychologickou a právní pomocí chceme proto osobám ohroženým domácím násilí pomoci s řešením jejich tíživé životní situace. „Podle posledního výzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva zažilo domácí násilí 32 procent českých žen nebo bylo jeho svědky. Proto podporujeme projekt Vaše šance, který řeší všechny aspekty tohoto problému na Znojemsku“, podotýká Barbora Hořavová z Nadace Open Society Fund Praha, která projekt z programu Dejme (že)nám šanci finančně podpořila.

Bc. Lucie Tomášková