25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Projekt Vaše šance vstoupil do druhé poloviny

Od 1. ledna 2015 realizuje služba Tereza projekt Vaše šance, který je financován z Norských fondů. Cílem projektu je podpora a zlepšení životní situace osob, které jsou ohrožený domácím násilím a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv. Nabízíme: krizovou pomoc, individuální poradenství, odborné sociální poradenství, psychologické poradenství, právní poradenství, dluhové poradenství, primární prevenci na školách a další.

Od začátku projektu využilo některou z forem pomoci již 52 osob, proškolili jsme 207 žáků a studentů na 5 školách na Znojemsku a Moravskokrumlovsku. Ve spolupráci se školou reálné sebeobrany jsme natočili 6 videonahrávek, které slouží jako pomůcka při preventivních přednáškách i jako doplňující a ilustrativní materiál při konzultacích s uživateli. Videonahrávky jsou umístěny také na kanálu youtube a tak si je může pustit široká veřejnost. V září 2015 se uskutečnil druhý seminář sebeobrany, který měl velký ohlas. V současnosti probíhá druhá výstava fotografií na téma Domácí násilí, tentokráte na SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě. Studenti mají možnost podívat se na téma domácího násilí z jiného úhlu. A uvědomit si rozsáhlost tohoto tématu. Na výstavu navazují další preventivní přednášky a diskuse.

I nadále plánujeme poskytování všech druhů poradenství a dalších aktivit projektu. Společně s psychologickou a právní pomocí chceme proto osobám ohroženým domácím násilí pomoci s řešením jejich tíživé životní situace. „Podle posledního výzkumu Agentury Evropské unie pro základní práva zažilo domácí násilí 32 procent českých žen nebo bylo jeho svědky. Proto podporujeme projekt Vaše šance, který řeší všechny aspekty tohoto problému na Znojemsku“, podotýká Barbora Hořavová z Nadace Open Society Fund Praha, která projekt z programu Dejme (že)nám šanci finančně podpořila.

Mgr. Radka Sovjáková, DiS.

vedoucí služby