Postní almužna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

1. - 14. 1. 2019  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Strom pro Olgu Havlovou

IMG_1162Ve čtvrtek 18. října 2018 se v Denním stacionáři sv. Damiána, zřízeným Oblastní charitou Znojmo, konala velká slavnost. Paní Milena Černá z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, předsedkyně správní rady nadace, přijela s kolegyní Libuší Bautzovou zasadit strom pro Olgu Havlovou. V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let. K této příležitosti se průběžně vysazuje po celé České republice 85 stromů dobré vůle. Oblastní charita Znojmo si považuje za čest, že se mohla připojit k projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Velmi nás potěšilo, že náš strom je v pořadí 77., protože nám připomíná Chartu 77! fotogalerie

Děkujeme panu místostarostovi Janu Blahovi a vedoucímu sociálního odboru města Stanislavu Maarovi, že se této akce zúčastnili. Dále děkujeme P. Martinu Holíkovi, který přijel náš strom požehnat! Poděkování patří také panu Venutovi, který nám jablůňku daroval. Velkým překvapením pro všechny byl i šek v hodnotě 100 000,- Kč, který nám paní Černá za Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové předala. Částka bude použita pro Domácí hospic Znojmo. Moc děkujeme a vážíme si dlouholeté pomoci.