25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Tříkrálová sbírka v Novém Šaldorfu

novy saldorfJako každý rok, tak i letos se Tříkráloví koledníci již po páté vypravili do Nového Šaldorfu, aby ohlásili obyvatelům radostnou zvěst o narozeném Králi – dítě Ježíš. Při té příležitosti lidé mohli jakoukoli částkou přispět např. na rodinného sociálního asistenta, domov pro matky a otce v tísni, domácí hospicovou péči aj.

U kapličky v Novém Šaldorfu se ráno 14. ledna 2018 setkalo 15 tříkrálových koledníků a koledníčků. Koledníci byli z okolí Nového Šaldorfu a jedna holčička byla místní, dále přijeli koledníci z Brna a od Jihlavy, z Běhařovic a Popic.

Po důkladné přípravě „tříkrálových oblečků“, rozřazení do skupinek a určení části obce na obchůzku, jsme se s radostí vydali koledovat. Uvítali jsme, že v každé skupince bylo alespoň jedno dítě. S dětma je koledování radostnější. Každé rodině jsme přáli hodně zdraví, štěstí a Boží požehnání v novém roce 2018 jak slovem, tak nápisem: K+M+B 2018. Jedná se o zkratku latinských slov: Christus mansionem benedicat, v překladu to znamená - Kriste požehnej tomuto domu. Stalo se tradicí, že přání předchází píseň: „My tři králové jdeme k vám...“, atmosféra je opravdu nezapomenutelná.

Moc mile nás překvapilo, že někteří obyvatelé měli pro nás nachystanou „koledu“ – sladkosti, bonbóny aj. Místní obyvatelé se již na nás těšili (jedna paní přijela ke kapličce a pozvala nás přímo k nim) a byli opravdu štědří. Koledovalo se nejprve do 12 hodin, poté jsme se s některými rozloučili a ostatní ještě pokračovali v koledování po obědě. Jedna hodná paní nám poskytla nejen zázemí, kde se můžeme ohřát, ale i výborný oběd. Ze srdce děkujeme za tak štědré pohoštění. Koledování skončilo v 16 hodin.

Letos počasí bylo velmi mrazivé, ale i tak jsme to zvládli. Děkujeme všem, za teplý čaj (který byl k nezaplacení) a vřelé přijetí.

Vše dobře dopadlo, za co jsme moc rádi. Celkem jsme vykoledovali: 16.746,- Kč. Pokud srovnáme předchozí čtyři roky, tak je to nejvyšší částka. V loňském roce jsme vykoledovali 16.397, v roce 2016: 13.383 Kč, v roce 2015: 10.817 Kč a v roce 2014 sbírka činila 12.609 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Věříme, že jsme svým koledováním přinesli do Vašich domovů radost, naději a Požehnání na nový rok 2018, což bylo naším cílem. Tříkrálové koledování není jen o sbírce pro potřebné, ale jde o vzájemné obdarování, za co jsme upřímně rádi. Od Charity ČR tříkráloví koledníci dostali jeden vstup zdarma do kina a peněženku TKS 2018.

Na tomto místě děkuji obecnímu úřadu Nový Šaldorf - Sedlešovice za ohlášení Tříkrálové sbírky. Zvlášť velké díky patří koledníkům a koledníčkům, kteří věnovali svůj čas a statečně koledovali v zimě a mrazu. Bez nich by Tříkrálová sbírka nemohla proběhnout. Děkuji za štědrost a vřelé přijetí místních obyvatel a všem, kteří se jakkoli zapojili a přidali ruku k dobrému dílu. Těšíme se na setkání místních koledníků Tříkrálové sbírky v roce 2019.

Hana Jahodová