Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Workshop v Dílně sv. Kláry

20190314_160240Dne 14. 3. 2019 se v prostorách Dílny sv. Kláry realizoval Workshop s názvem „POZNEJ SÁM SEBE!“ Workshopem provázel psycholog Mgr. et Mgr. Petr Kolouch, který účastníky seznámil s relaxačními a interakčními technikami, které lze prakticky převést do běžného života. Při skupinové práci jsme se učili vzájemně na sebe reagovat, vcítit se do druhého, komunikovat spolu a uvolňovat se pomocí správného dýchání a pozitivního myšlení s podporou relaxační hudby. fotogalerie

Workshopu se účastnilo více jak 20 lidí, kteří se praktických ukázek aktivně účastnili. Závěr workshopu patřil závěrečné relaxaci, při které si mohli účastnici procítit odezvu svého těla i mysli, aby si své tělo plně uvědomovali. Návštěvníci hodnotili workshop jako úspěšný.