25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Závěrečná zpráva k projektu Magdala

Projekt byl koncipován pro celé Znojmo a okolí od srpna roku 2014 až do dubna roku 2016. V rámci projektu jsme spolupracovali s Oblastní charitou Blansko, kde souběžně probíhaly další aktivity projektu.

 

Projekt byl zaměřen na 3 cílové skupiny: ženy, které se vyskytují v prostředí prostituce a jsou ohrožené násilím, laická a odborná veřejnost.

           

            Projekt Magdala cílil na posilování lidských práv a svobod ohrožené cílové skupiny – žen, které se stávají obětmi násilí. Snažili jsme se upozornit širokou veřejnost na problematiku obchodu s lidmi a především žen, které se vyskytují v prostředí prostituce.

           Málo kdo si spojuje násilí páchané na ženách s prostituční sférou. Ovšem právě toto prostředí je z hlediska sexuálního vykořisťování rizikové.

            Během terénní sociální práce jsme informovali ženy o rizicích, které jejich působení v sexbyznyse přináší a byla jim nabízena další pomoc z hlediska jejich specifických životních situací – pomoc a podpora při hledání zaměstnání a bydlení, zprostředkování kontaktů a informací na další odborníky či organizace, pomoc a podpora při odchodu z prostředí prostituce aj.

            V rámci aktuálních potřeb žen, které se vyskytují v prostředí prostituce, jsme zrealizovali další aktivitu s názvem SANITKA – jednalo se o výjezdní sanitku, která poskytovala lékařské vyšetření přímo na místě, kde se ženy, které poskytují placené sexuální služby, vyskytovaly (především v oblastech nočních klubů).

 Součástí terénní práce bylo minimalizování rizik pohlavně přenosných chorob, které se právě v prostředí prostituce nejvíce vyskytují. Uživatelky služby měly k dispozici bezplatné rychlotesty na HIV, Syfilis a Hepatitidy B a C.

           Nejen osoby, které se přímo vyskytují v rizikovém prostředí (jako je sexbyznys) jsou ohroženy. Vykořisťováním může být ohrožen každý z nás – muži, ženy i děti. Proto jsme se cíleně zaměřovali na prevenci obchodu s lidmi, konkrétně u žáků a studentů ZŠ a SŠ, kteří jsou taktéž tímto jevem ohroženi.

            V rámci projektu byla zřízena e-mailová adresa pro internetové poradenství, na které mohly oběti násilí a jejich rodiny vyhledat pomoc, podporu a informace v obtížných životních situacích, formou e-mailové korespondence nebo využít Non-stop Linku pomoci, která poskytovala nepřetržitou službu po telefonu.

            Informace o dané problematice jsme předávali laické i odborné veřejnosti formou přednášek pro veřejnost, kulatých stolů, preventivní kinovečerů a dalších aktivit.

Všechny aktivity se v rámci projektu podařilo naplnit.

           

Více o projektu a jeho aktivitách najdete na webových stránkách: http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/magdala-pomoc-obetem-obchodovani-s-lidmi-a-nucene-prostituce/podporeno-grantem-z-islandu-lichtenstejnska-a-norska-v-ramci-ehp-fondu/