25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Závěrečná zpráva projektu Aby rodina byla domovem

Dne 31. 3. 2016 skončil projekt Oblastní charity Znojmo „Aby rodina byla domovem“, který probíhal od 1. 4. 2015. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Projekt se zaměřil na podporu rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života.

Pracovníci projektu podporovali rodiče v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedli je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností rodičů i dětí prostřednictvím aktivit projektu mohly rodiny dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byly schopny sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Projekt nabízel terénní sociální práci s rodiči a dětmi v regionu Znojmo a Moravský Krumlov.

Stěžejní aktivitou projektu byla terénní sociální práce zaměřená na podporu dětí se specifickými poruchami učení. Tato aktivita přinesla rodičům i dětem nové dovednosti ve vzdělávacím procesu prostřednictví nácviku zavádění doporučených vzdělávacích postupů do domácí školní přípravy svých dětí. Rodiče často nevěděli, jak se s dětmi učit, neznali příčinu jejich školních neúspěchů, často na děti kladli větší nároky, než byly děti schopny zvládnout. A právě tato aktivita se zaměřila na odstranění příčin školní neúspěšnosti, které vyplývají z nízké sociální úrovně rodiny, z nízké vzdělanostní úrovně rodičů, ze sociálního vyloučení, ve kterém rodiny žijí.

Více o projektu a jeho výstupech se dočtete na webových stránkách: http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/rodinny-socialni-asistent/aby-rodina-byla-domovem/

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.