25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Charitní ošetřovatelská služba

Službu zajišťujeme v domácím prostředí, na základě indikace obvodního nebo ošetřující lékaře. Odborné výkony provádí tým diplomovaných zdravotních sester.

Ošetření poskytujeme denně, včetně sobot a nedělí, po celém znojemském okrese. Kontakt na službu

Pevná linka Charitní ošetřovatelské služby byla zrušena!!VDV_logo_2014

"Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové"

 

 

Díky štědré pomoci Nadace Jistota jsme v roce 2014 mohli zakoupit nová polohovatelná lůžka a invalidní vozíky a rozšířit tak dostupnost těchto kompenzačních pomůcek nejen pro naše pacienty.

 

Posláním

Charitní ošetřovatelské služby je ošetřování pacientů ve vlastním domácím prostředí. Odborná zdravotní péče je poskytována pacientům s akutním nebo chronickým onemocněním, pacientům tělesně postiženým a závislým na cizí pomoci.

Cílem

Charitní ošetřovatelské služby je umožnit našim pacientům co nejdelší pobyt v jejich domácím prostředí a zlepšit jim kvalitu života, zkrátit nebo zamezit pobytu v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění v domovech důchodců nebo na oddělení pro dlouhodobě nemocné.

Cílové skupiny

jimž je ošetřovatelská služba určena, jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, pacienti s onkologickým onemocněním, pacienti po úrazech, po operacích, pacienti s neurologickým onemocněním, pacienti s diagnosou diabetes mellitus.

Ošetřovatelská služba:

  • Zajišťujeme odbornou ošetřovatelskou službu: aplikaci injekcí, infuzí, inzulínu, ošetření a převazy defektů a pooperačních ran, kontroly krevního tlaku, odběry biologického materiálu na vyšetření, ošetřovatelskou rehabilitaci...
  • Poradíme rodinným příslušníkům, event. blízkým, jak zvládat jednoduché ošetřovatelské postupy.
  • Zapůjčujeme po telefonické domluvě (Dagmar Doležalová 737 809 531) různé prostředky zdravotnické techniky: antidekubitní podložky s kompresorem, chodítka, invalidní vozíky, WC křesla, lůžka s hrazdou...
  • Naše služba může zkrátit nebo zamezit pobyt v nemocnici, oddálit nebo zamezit umístění v domově důchodců.
  • Jsme zaregistrováni jako nestátní zdravotnické zařízení. Zdravotní výkony indikované ošetřujícím lékařem proplácí příslušná zdravotní pojišťovna.
  • Naše pracovnice se neomezují jen na profesionální výkony, ale navazují se svými klienty přátelské vztahy, které jsou zvláště pro starší a opuštěné lidi nedocenitelné.
  • S naší službou se setkáte ve Znojmě, Moravském Krumlově a okolí.

Kromě Charitní ošetřovatelské služby poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.