Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Postup při podávání a vyřízení stížností

Charitní pečovatelské služby Znojmo

 

 1. Postup při podávání a vyřízení stížností
 1. Pokud chcete, abychom na Váš podnět písemně odpověděli, uveďte prosím svoji adresu. V tomto případě obdržíte do 30 kalendářních dnů písemné vyjádření vedoucího CHPS Znojmo. V opačném případě bude žádost vyřízena jako anonymní, protože nevíme kam ji doručit a vyřízení takové stížnosti poté najdete na nástěnce před kanceláří služby
 2. Uživatel má možnost se k rozhodnutí stížnosti vyjádřit, a to do 7 kalendářních dnů od převzetí vyrozumění stížnosti, a to dle jednotlivých bodů postupu při podávání stížností uvedených níže.
 3. Stížnost může podat kdokoli (uživatel, jeho zástupce, rodinný příslušník….)a jakoukoli formou (písemnou, ústní, e- mailem, dopisem, anonymně …..)
 4. Stížnost může přijmout kterýkoli z pracovníků služby. Pokud by jste chtěli jednat přímo s vedoucí CHPS Znojmo, a to v danou dobu nebyla na pracovišti přítomno, je Vám pracovnice kanceláře povinna dohodnout osobní jednání nejpozději do sedmi dnů nebo můžete využít možnosti 731 402 781, e- mailu: chps@znojmo.charita.cz, a nebo napsat na adresu Oblastní charita Znojmo, Charitní pečovatelská služba Znojmo, vedoucí Charitní pečovatelské služby, Pontassievská1, 669 02 Znojmo.
 5. Všemi záznamy v  knize přání a stížnosti se pravidelně zabýváme a slouží nám ke zvyšování kvality práce

 

 1. Podávání stížnosti:

1. Kniha přání a stížností

 1. Jakékoliv připomínky, přání nebo stížnosti na úrovní, kvalitou a způsobem poskytování Charitní pečovatelské služby nebo s organizací a řízením práce ve službě, můžete zapsat do Knihy přání a stížností, která je umístěna v kanceláři CHPS Znojmo ( Pontassievská 1, Znojmo).
 2. Uživatel služby může využít možnosti a požádat i o přinesení knihy přání a stížností do domácnosti.
 1. podání stížnosti do poštovní schránky
 • Další možnost podání stížnosti je podání stížnosti přímo do poštovní schránky umístěná v budově sídla CHPS. Dopis vhozený do poštovní schránky je nutno označit adresou služby.
 • Poslání dopisem na adresu: Oblastní charita Znojmo, Charitní pečovatelská služba Znojmo, , Pontassievská 1, 66902 Znojmo, nebo elektronickou poštou na adresu chps@znojmo.charita.cz

3.telefonická stížnost (ústní stížnost)

a.   Stížnost také můžete podat telefonicky na tel: 731 402 781 k vedoucí služby.

4. anonymní stížnost

 1. Pokud chcete, nemusíte při podání stížnosti sdělovat své jméno. Potom vyřízení Vaší stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce před kanceláří služby po dobu 14 kalendářních dnů od vyřízení stížnosti, protože nevíme, kam doručit odpověď. 

5. ústní podání stížnosti

a.   V případě osobního - ústního podání stížnosti je stížnost podána pracovníkovi služby, který ji předá vedoucí

Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti můžete využít následující postup:

 1. Vedoucí pečovatelské služby Znojmo
 • Podaný podnět nebo stížnost na kvalitu a způsob poskytování Charitní pečovatelské služby nebo s organizací a řízením práce ve službě podaný k vedoucí CHPS Znojmo vyřizuje vedoucí CHPS Znojmo Bc. Jaroslava Valová, DiS.

2. Stížnosti k řediteli Oblastní charity Znojmo

 • Není-li Váš podnět, nebo stížnost uspokojivě vyřešena způsobem popsaným v předchozím bodě, můžete se       obrátit na ředitele Oblastní charity Znojmo, Mgr. Evžena Adámka, na adrese Dolní Česká l, 669 02 Znojmo, tel. 515 221 768 a nebo na telefonu 604 294 175.
 • K osobnímu rozhovoru je třeba se telefonicky, písemně nebo osobně objednat.
 1. Stížnost k řediteli Diecézní charity Brno, nebo ke zřizovateli
 • Nejste-li spokojeni ani v případě, že jste využili postup podle předcházejících bodů, je možné podat písemný podnět k řediteli Diecézní charity Brno, Ing. Mgr. Oldřichu Haičmanovi, na adresu Tř. kpt. Jaroš 9, 661 35 Brno, tel: 545 426 620. Nebo  ke zřizovateli, kterým je Biskup brněnský, Mons. ThLic.Vojtěch Cikrle, Petrov 8, 601 43 Brno.      
 1. Konsultace s nezávislým odborníkem
 • Nejste-li spokojeni ani v případě, že jste využili postup podle předcházejícího bodu, je možné se obrátit na nezávislého odborníka.
 • Nezávislým odborníkem se míní právník, advokát, znalec, občanské poradny….
 • Pravidlem je, že nezávislý odborník stojí mimo struktury zařízení i poskytovatele.

Veřejný ochránce práv

           Působí podle zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. Kontakt na Kancelář Veřejného ochránce práv: Údolní 39, 602 00 Brno, nebo e-mail.: podatelnaochrance.cz.

Tel. Informační linka veřejného ochránce práv +420 542 542 888.

Institut pro lidská práva

Evropský soud pro lidská práva – EUROPAEN COMMISSION OF UMANA FIGHTS, COUNCIL OF EUROPE, F – 670 75 STRASBOURG CEDEX, telefon: (003388)412018

Občanské poradny

Občanské poradny jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně  obrátí.

Asociace občanských poraden, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha l , nebo internetové stránky.

Za účelem důsledné ochrany práv uživatelů služeb je možno se obrátit k orgánům nadřízeným daného zařízení sociálních služeb a k orgánům nezávislým.