Postní almužna 2019

Tříkrálová sbírka 2019

1. - 14. 1. 2019  více informací

Fotografie z vašeho koledování zasílejte na email propagace@znojmo.charita.cz

Děkujeme!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Denní stacionář sv. Damiána

Stacionář je určen osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami  (včetně autismu) ve věku 7 – 64 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu, který jim činí oslabení nebo ztrátu schopností, problémy při naplňování potřeb, vztahové problémy, sociální vyloučení a problémy s uplatňováním práv.

Těmto osobám poskytujeme pomoc a podporu při zajišťování základních potřeb, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, udržujeme i rozvíjíme schopnosti a dovednosti směřující ke zlepšení kvality běžného života. Zároveň svou provozní dobou - pondělí až pátek od 6:30 do 15:30 hod.- doplňujeme péči pečujících osob, které mají možnost žít v přirozeném rytmu týdne a být ekonomicky aktivní.

Služby poskytujeme v Denním stacionáři sv. Damiána, Mašovická 10, Znojmo - Hradiště a blízkém okolí.Kontakt

Provozní doba: pracovní dny od 6:30 do 15:30 hodin.

Uzavírka stacionáře: týden o vánočních prázdninách

Kapacita stacionáře: 25 uživatelů za den

Pracovníci: Služby Denního stacionáře poskytují odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou speciálně vyškoleni pro tuto činnost.

 • Vedoucí stacionáře: Mgr. Soňa Foitová, tel. 604 294 184
 • Sociální pracovnice: Bc. Lenka Kňazovčíková,  tel. 731 594 195 
 • Pracovníci v sociálních službách

Ostatní informace, které se můžete o pracovních pozicích dozvědět.

Poslání

Posláním Denního stacionáře sv. Damiána je poskytovat ambulantní sociální služby osobám ze Znojma a znojemského okresu, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Individuálním přístupem a podporou samostatnosti zajišťujeme jejich základní potřeby, udržujeme i rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti, a tím přispíváme ke zlepšení kvality a usnadnění běžného života.

Cílová skupina

Okruhem osob, kterým Denní stacionář sv. Damiána poskytuje sociální služby jsou:

 • osoby s mentálním postižením, kombinovanými vadami (včetně autismu)
 • osoby ve věku 7 až 64 let

Cíle služeb

Cílem služeb v Denním stacionáři sv. Damiána je:

 • začlenění uživatele do společnosti
 • aby si uživatel osvojil dovedností, které mu umožní žít běžný život ve společenském prostředí
 • odstranění závislosti uživatele na jiné podporující osobě v oblasti naplňování základních potřeb

Usilujeme o maximálně možnou úroveň naplnění cílů podle individuálních schopností a možností uživatele.

Poskytované služby

Celou nabídku poskytovaných služeb v denním stacionáři najdete na Kartě poskytovaných činností.pdf. Osoby si vybírají služby z nabídky podle svých aktuálních potřeb. Na konkrétním poskytování služeb se společně domlouváme a stvrzujeme podpisem smlouvy.

Úhradu za poskytované sociální služby hradí uživatel služeb podle aktuálně platného sazebníku vycházejícího ze zákona č. 108/2006 Sb. a §12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. sazebník - od 1.7.2018.pdf

Zásady poskytovaných služeb:

 • zachování lidské důstojnosti a práv uživatelů

Zásadu naplňují všichni zaměstnanci svým uctivým chováním k uživatelům zařízení, a to dle týkajících se norem, předpisů, kodexů a vlastní empatie. Pracovníci respektují a dodržují práva všech uživatelů.

 •  uplatňování individuálního přístupu

Přihlížíme na jedinečnost uživatele (na jeho možnosti, schopnosti, individuální potřeby), přizpůsobujeme mu individuálně vhodnou komunikaci, aktivizaci, podporu při činnostech a stanovujeme reálné individuální cíle s respektováním vlastní vůle.

 • zachování mlčenlivosti

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 • podpora nezávislosti a sociálního začleňování uživatelů

Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.

Otázky a odpovědi

Komu je Stacionář určen?

Stacionář je určen osobám s mentálním postižením, kombinovanými vadami (včetně autismu) ve věku 7 – 64 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci v důsledku svého nepříznivého zdravotního stavu, který jim činí oslabení nebo ztrátu schopností, problémy při naplňování potřeb, vztahové problémy, sociální vyloučení a problémy s uplatňováním práv.

Jak se dostanu do Denního stacionáře sv. Damiána?

Naše zařízení se nachází na adrese Mašovická 10, Znojmo - Hradiště (48°51'37.12"N; 16°1'52.3"E) a je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou, linka 801, jejíž zastávka je vzdálena cca 100 metrů od naší budovy. Na téže zastávce staví i linkový spoj 817.

Musím chodit každý den, když je to denní stacionář?

Ne, nemusíte. Je zcela na Vás, kdy, kolikrát a na jak dlouho přijdete.

Jsou služby vhodné i pro osoby s těžkým stupněm postižení?

Ano,pro tyto osoby je Stacionář bezbariérový, vybaven Sneozelenem, pomůckami pro aktivizaci smyslového vnímání, hudebními nástroji, relaxačními pomůckami aj. Dále se nabízí možnost využití zahrady, příjemného klidného okolí Hradiště a Národního parku Podyjí.

Jaké pracovní aktivity Stacionář nabízí?

Aktivizační činnosti se odvíjejí od potřebnosti a zájmu uživatelů. Lze využít jak aktivity v dílnách, tak na zahradě, cvičné úklidové místnosti, kuchyňce i v přírodě. V multidílně uživatelé získávají pracovní návyky a dovednosti potřebné např. pro malbu obrazů, výrobu svíček, šperků, papírových i hliněných výrobků apod. Další výchovné a vzdělávací aktivity se konají ve společenské místnosti, která nabízí řadu možností skupinové i individuální práce (opakování školních vědomostí, práce na PC, řečová výchova, stolní hry, finanční gramotnost aj.).

S kým se ve Stacionáři setkám?

Ve Stacionáři na Vás čeká kolektiv proškolených pracovníků a kamarádů, kteří se ze všeho nejraději smějí, ale i pracují na počítači, v dílnách, tančí, zpívají, zkrátka vše co je napadne a na co mají náladu. 

Pokud chci využívat služeb Stacionáře, musím uzavřít smlouvu?

Ano, jde o smlouvu písemnou, kterou však kdykoli můžete vypovědět.

Platí se za služby?

Ano, platí se podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonu podle platného sazebníku.

Co mohu dělat, pokud budu se službami nebo s pracovníky nespokojený/á?

Můžete podat stížnost.

Postupovat můžete podle tohoto návodu: Postup při podání stížnosti.pdf

 

Kromě Denního stacionáře sv. Damiána poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.