25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

  Dílna sv. Kláry

nove logo ip

 

Projekt Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

 

sociálně terapeutická dílna pro lidi s duševním onemocněním

Služba se poskytuje v PO, ÚT, ČT, PÁ od 7:30 do 15:00 hodin a
ST od 7:30 do 15:30 hodin.
Kontakt na službu  

 

POSLÁNÍ:

Dílna sv. Kláry ve Znojmě poskytuje sociální službu lidem s duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce. Podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

CÍLE:

  • Cílem služby je uživatel, který má díky pravidelnému režimu a pracovní činnosti stabilizovaný či zlepšený zdravotní stav po psychické a fyzické stránce.
  • Cílem služby je uživatel, který ovládá základní pracovní návyky a dovednosti.
  • Cílem služby je uživatel, který je soběstačný a dokáže být odpovědný za sebe a své jednání.

CÍLOVÁ SKUPINA:

 • Poskytujeme službu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním (schizofrenie, afektivní poruchy – např. deprese a úzkostné poruchy), kteří jsou při nástupu do služby ve věku 19 – 64 let, kteří mají stabilizovaný psychický stav a jsou v pravidelné péči odborného lékaře (psychiatra).
 • Službu nemůžeme poskytnout lidem se středním a těžkým mentálním, tělesným a smyslovým postižením, se závislostí na alkoholu nebo jiných drogách a lidem, kteří nerozumí českému jazyku.

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 • Zachování důstojnosti uživatelů služby a rovnoprávnost

(nezvěcňujeme uživatele na pouhé objekty naší práce, ale přistupujeme k nim jako k rovnocenným partnerům, podporujeme jejich schopnosti a odpovědnost)

 •  Diskrétnost a mlčenlivost

(s uživateli jednáme s taktem a pochopením, respektujeme jejich soukromí a intimitu, nezveřejňujeme jejich jména, diagnózy ani další informace o uživatelích)

 • Individuální přístup

(s každým uživatelem jednáme individuálně podle jeho osobnosti, zdravotního stavu a potřeb, umožňujeme mu zvolit si své pracovní tempo, pravidelně zjišťujeme potřeby, přání a obavy uživatele a tomu přizpůsobujeme naši práci, individuálně plánujeme průběh služby)

POPIS SLUŽBY:

Služba je poskytována na základě písemné smlouvy a individuálního plánu uživatele. Základem programu jsou pracovní dílny, ve kterých si uživatelé osvojují a zdokonalují dovednosti při práci s textilem, papírem, korálky, drátem a dalšími materiály. Pracovní návyky uživatelé procvičují např. dodržováním dohodnuté docházky, dodržováním pravidel, adaptací na pracovní kolektiv apod. K naplnění osobních cílů uživatelů slouží také pestrá nabídka dalších činností (vzdělávací činnosti, skupinové programy, nácvik vedení domácnosti, nácvik cestování, podpůrné rozhovory, sociální poradenství a další).

KAPACITA:   30 uživatelů

Kromě Dílny sv. Kláry poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.