25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Dobrovolnické centrum

Dobrovolníci pomáhají v  projektech Oblastní charity Znojmo,  při práci s uživateli, při dobročinných akcích Charity, při sbírkách a při mimořádných událostech a krizových situacích. Dobrovolníkem se může stát osoba starší 15ti let. Kontakt na službu

AKREDITACE MV ČR V roce 2003

byla Diecézní charitě Brno udělena Ministerstvem vnitra ČR akreditace v oblasti dobrovolnické služby, která opravňuje realizovat programy:

 • Služby poskytované dobrovolníky klientům sociálních a zdravotnických zařízení DCHB
 • Dobrovolníci v rámci sbírkových a charitativních akcí pro znevýhodněné skupiny obyvatel, které jsou uživateli služeb DCHB 

 Kdo je dobrovolník?

 • Dobrovolníkem může být fyzická osoba, která věnuje svůj volný čas, energii a své schopnosti k vykonávání dobrovolnické službě v Oblastní charitě Znojmo bez nároku na finanční odměnu na základě dohody o dobrovolnické službě.
 • Osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky s písemným souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.
 • Osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu v zahraničí prostřednictvím Oblastní charity Znojmo.

Kde dobrovolníci pomáhají?

 • při organizování zábavných a benefičních akcí
 • v jednotlivých projektech Oblastní charity Znojmo
 • při mimořádných, krizových událostech, hromadných a živelných neštěstích
 • při práci s dětmi a mládeží
 • starým a nemocným lidem •pomoc sociálně slabým osobám
 • při konání sbírek

Co nabízíme našim dobrovolníkům:

 • vzdělávání
 • supervize
 • volnočasové aktivity (hry, výlety, jiné zábavné aktivity)
 • osvědčení (po ukončení dobrovolnické služby dobrovolník získá doporučující osvědčení, které jim může usnadnit a pomoci k přijetí ke studiu nebo zaměstnání)
 • jiné benefity (možnost bezplatně využívat internet, zapůjčení odborné literatury v oblasti soc. práce, výměnné pobyty do zahraničí, pobytové akce, interakce, vykonání odborné praxe aj.)

 

Kromě Dobrovolnického centra poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.