Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

DOMÁCÍ HOSPIC ZNOJMO

Vytvořili jsme multidisciplinární tým odborníků, kteří nabízejí specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma celodenně pečují. Poskytují rodině podporu, umožňující, aby člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl čas na své nejbližší a čas na rozloučení.

Naše služba je spolufinancována z dotace Jihomoravského kraje.

Co nabízíme?

 • Odbornou péči lékařů a jejich návštěvy v domácím prostředí pacienta 
 • Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a jeho blízkých.
 • Tým zdravotních sester, které jsou speciálně vzdělávány v oblasti práce s pacienty na konci života.
 • Dostupnost lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
 • Možnost psychologické a duchovní podpory
 • K dispozici sociální pracovník, možnost využití pečovatelské služby / info na tel. 731402781/
 • Zapůjčení kompenzačních pomůcek / info na tel. 737809531/ 

Komu je určena?

 • Nevyléčitelně nemocným s ukončenou kauzální /onkologickou/ léčbou u nichž při obvyklém průběhu nemoci lze očekávat, že mají před sebou život v řádu týdnů či měsíců
 • Nemocným, kteří chtějí žít a dožít ve svém domácím prostředí, o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat v závěru života doma 

Kde je péče poskytována?

 • Doma u pacientů, na celém území okresu Znojmo.

Jak postupovat?

 • Zde si stáhnout žádost o přijetí pacienta do zdravotní péče domácího hospice na Znojemsku.
 • Případně si tuto žádost vyzvednou v sídle Charitní ošetřovatelské služby ve Znojmě, Dolní České 1, Znojmo
 • Nechat ji vyplnit praktickým lékařem klienta
 • Doručit žádost koordinátoru Domácího hospice ZNOJMO, vrchní sestře CHOS, Dolní Česká 1, Znojmo 66902

Bude všem žádostem vyhověno ?

 • Cílem Domácí hospice ZNOJMO je splnit přání klientů a umožnit poslední období života prožít se svými blízkými doma, ale jsme si také vědomi, že z kapacitních důvodů služby a vzhledem k rozsáhlému území okresu Znojmo, nemůžeme všechny žadatele uspokojit

Chcete vědět více?

 • Kontaktujte koordinátora Domácího hospice ZNOJMO na tel. 731 129 121

Chcete-li podpořit naši službu, prosím použijte toto číslo účtu a variabilní symbol:

107-4585900247/0100 V.S. 715