25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

KLUB COOLNA Znojmo

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež registrováno dle zákona č. 108/2006 Sb., osociálních službách

Pomáháme zlepšit kvalitu života dospívajících a mladých dospělých a předcházet rizikovému chování prostřednictvím nabídky sociálních služeb, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory, vzdělávacích aktivit a zajištění bezpečného prostoru (bez drog, alkoholu a agrese) pro volnočasové aktivity. Službu poskytujeme ve Znojmě a Moravském Krumlově. Zásady poskytování služby KLUB COOLNA. 

Kontakt na službu ve Znojmě

Službu poskytují odborně způsobilí pracovníci, kteří jsou pro tuto činnost vyškoleni. Služba je poskytována na základě individuální práce s klientem. Její trvání je dáno naplněním cíle, kterého chce klient za pomoci služby dosáhnout. Služba je poskytována zcela zdarma. Ostatní informace, které se můžete o službě dozvědět.

Poslání

Posláním Klubu Coolna je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dospívajících a mladých dospělých ve Znojmě, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné události mezi vrstevníky apod.). Prostřednictvím nabídky sociálních služeb (vzdělávacích a volnočasových aktivit, poskytováním informací, odborné pomoci a podpory) se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Pracovníci reflektují potřeby, které jsou u cílové skupiny aktuální a v rámci individuální práce poskytují jednotlivé činnosti sociální služby.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 11 - 26 let pohybující se ve Znojmě, kteří jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy nebo zažívají nepříznivou sociální situaci.

Cílová skupina zažívá nepříznivé sociální situace, ve kterých se těžce orientuje a které jsou obtížně řešitelné vlastními silami. Mezi takové události řadíme:

 • problémy se školou a se zaměstnáním (špatný prospěch, šikana, záškoláctví, nezaměstnanost, dluhová problematika)
 • problémy v rodině (nové vztahy rodičů, časté stěhování, útěky z domova, nízká životní úroveň rodiny, neplněné základních rodičovských povinností, generační konflikty, konflikty se sourozenci)
 • vztahové problémy (s vrstevníky, s partnerem, s autoritami, problémy s přijetím sebe sama)
 • experimentování s návykovými látkami, závislosti (alkohol, cigarety, marihuana či jiné drogy, patologické hráčství)
 • problémy se zákonem a společenskými normami (rasismus, xenofobie, domácí násilí, kyberšikana, nelegální graffiti, drobné krádeže, pohlavní zneužívání, stalking, dealerství drog, nízká finanční gramotnost)
 • ohrožující životní styl (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, promiskuita, nedostatečné hygienické návyky, pasivní trávení volného času)

K cílové skupině se vztahují další (doplňkové) charakteristiky:

 • nemohou nebo nechtějí se zapojit do standardních volnočasových aktivit,
 • vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče,
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času,
 • dávají přednost trávení volního času mimo rodinu,
 • mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí,
 • nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat tak, jak to vyžadují jiné typy služeb,
 • dávají přednost způsobu života "tady a teď", před plánováním jednotlivých kroků v řešení své životní situace,
 • těžce se orientují ve svém sociálním prostředí a obtížně si vytváří podmínky k řešení své nepříznivé sociální situace.     

Cíl

Služba si klade za cíl zlepšit kvalitu života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Cíle Klubu Coolna jsou:

 • Monitorovat situaci cílové skupiny v dané lokalitě. 
 • Vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu.
 • Zajišťovat bezpečný prostor cílové skupině při využívání sociální služby Klubu Coolna.
 • Poskytnout podporu při začlenění cílové skupiny do skupiny vrstevníků i do společnosti.
 • Poskytnout podporu cílové skupině při zvládání a řešení nepříznivých sociálních situací.
 • Poskytnout podporu při realizaci osobních aktivit a  aktivního trávení volného času cílové skupiny.
 • Zvýšit sociální schopnosti a dovednosti cílové skupině.
 • Poskytnout cílové skupině informace vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.

Poskytované služby Klubu Coolna:

A)     Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Jsme tu pro tebe, když:

 • Nemáš představu o tom, jak jinak trávit svůj volný čas
 • Chceš si vyzkoušet nějaké nové hry nebo sporty
 • Chceš zjistit, v čem bys mohl vynikat
 • Chceš uspořádat nějakou akci nebo turnaj pro své kamarády
 • Chceš se naučit nové věci, které se ti budou hodit v dospělosti
 • Chceš pomoct s přípravou do školy nebo se něco dozvědět o nějakém tématu, o kterém se nemáš s kým bavit

B)     Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Jsme tu pro tebe, když:

 • Chceš mít prostor pro setkávání se svými kamarády
 • Chceš zlepšit vztahy se svým okolím
 • Chtěl by sis natrénovat, jak se zachovat v různých situacích

C)     Sociálně terapeutické činnosti

Jsme tu pro tebe, když:

 • Chceš si povídat o svých problémech, o vztazích, o tom, co tě trápí nebo štve
 • Chceš sám sobě lépe porozumět
 • Chceš pomoct lépe se zorientovat v situacích, ve kterých se sám nevyznáš nebo které tě čekají
 • Chceš pomoct s rozvojem nebo objevením tvých silných stránek

D)     Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Jsme tu pro tebe, když:

 • Potřebuješ pomoct nebo poradit např. s výběrem školy, napsáním životopisu, nácvikem pohovoru
 • Chceš doprovodit na úřad, k doktorovi nebo do jiných institucí
 • Potřebuješ se zorientovat ve svých právech, v zákonech
 • Chtěl bys obnovit nebo upevnit tvůj kontakt s rodinou a blízkými

Forma poskytování služby

Službu poskytujeme buď ve vybraných lokalitách města Znojma anebo v klubu.  

 • Kapacita ambulantní formy poskytování: 

  ·        počet klientů - 20

  o   okamžitá kapacita

  Provozní doba ambulantní formy poskytování: 

  pondělí:

  13:00 - 19:00

  úterý:

  13:00 - 19:00

  středa:

  13:00 - 19:00

  čtvrtek:

  13:00 - 19:00

  pátek:

  13:00 - 19:00

  PO – PÁ  – s volnočasovými aktivitami od 14:00 – 17:00 hod.

   

  Kapacita terénní formy poskytování: 

  ·        počet klientů - 2

  o   okamžitá kapacita

  Provozní doba terénní formy poskytování: 

  pondělí:

  15:00 - 16:00 - streetwork on-line

  úterý:

  13:00 - 14:00 a 18:00 – 19:00 streetwork on-line

  středa:

  18:00 - 19:00 - streetwork on-line

  čtvrtek:

  13:30 - 18:00 - maringotka Klubu Coolna Znojmo

  pátek:

  13:30 - 18:00 - maringotka Klubu Coolna Znojmo

  Možnost setkání dle potřeby na základě domluvy (osobní či telefonické).

  Streetwork online je provozován na FB: Pracovníci streetwork

 • Pracovníci:

Klub Coolna Znojmo

Vedoucí služby: Mgr. Robert Knebl, tel. 739 389 275

Klub Coolna: tel. 739 389 277

Terén pro děti a mládež: tel.: 731 626 147 

                                    

 • Kontakty:

Klub Coolna Znojmo

tel. 739 389 275

e-mail: coolna.znojmo@charita.cz

Facebook: Klub Coolna Znojmo

YouTube: KLUBCOOLNAZnojmo

Informace o nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež KLUB COOLNA jsou uvedeny také na www.klubcoolna.cz

V případě, že nebudete se službou spokojeni, můžete podat stížnost. Přesný postup najdete v ostatních informacích. 

 

Kromě Klubu Coolna poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.