25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Zásady poskytování sociální služby KLUB COOLNA

Klub Coolna Znojmo poskytuje služby v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami poskytování sociálních služeb s ohledem na individuálně určené potřeby osob, kterým je služba poskytována (§2 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách).

  • Individuální přístup      

Pomoc poskytovaná v rámci sociální služby vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a respektuje jejich vlastní vůli a rozhodnutí.

  • Aktivní působení

Pracovníci aktivně podporují rozvoj samostatnosti uživatele, motivují ho k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace a posilují sociální začleňování uživatele.

  • Mlčenlivost

Pracovníci služby jsou vázáni mlčenlivostí podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

  • Nízkoprahovost - služba naplňuje charakter nízkoprahovosti:

- Dostupnost - provozní doba a charakter služby odpovídá potřebám cílové skupiny.

- Bezplatnost - základní činnosti poskytované službou jsou dle Zákona 108/2006 Sb. bezplatné.

- Bezpečný prostor - je zajišťován prostřednictvím pravidel Klubu Coolna.

- Dobrovolnost - uživatel vstupuje do služby a využívá ji na základě dobrovolnosti.

- Anonymita - Uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Uživatel poskytuje jen ty údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborné a kvalitní služby.

- Respekt - služba vytváří podmínky, v nichž se uživatelé služeb mohou cítit důstojně a bezpečně. Pracovníci uznávají názory a vlastní rozhodnutí uživatelů a dodržují jejich práva. Dodržován je také rovný přístup k uživatelům či zájemcům o službu.