Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

 Rodinný sociální asistent

......aby rodina byla domovem

nove logo ip

 

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského krajeIMG_4458

leták

Služba Rodinný sociální rodinný asistent v TV Noe. Podívejte se!

Rozhovor pro Český rozhlas

článek o Ceně kvality

Podporujeme rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé životní situace zajistit optimální výchovu a péči svým dětem. Kontakt na službu

Služba je poskytována rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat (např. rozvod rodičů, úmrtí v rodině, nařízený soudní dohled nad dítětem, výchovné problémy dětí aj.) Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent

O co usilujeme

Služba Rodinný sociální asistent Znojmo pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Společně s rodiči usilujeme o to, aby se rodina stala pro jejich děti domovem.

Čeho chceme dosáhnout

 • aby rodiče získali či obnovili sociální dovednosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální nebo ekonomické funkce rodin
 • pomoci rodině při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny
 • nastavit denní režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči

Komu pomáháme

Rodinám s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou.

Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve věku od 0 do 26 let. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy, se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů.

Služba není určena pro bezdětné rodiny a pro rodiny žijící mimo okres Znojmo.

Co je pro nás při práci důležité, čeho si při práci ceníme a čím se řídí pracovnice při poskytování služby:

1) Respektujeme potřeby rodiny a práva jednotlivých členů

2) Podporujeme zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí

3) Podporujeme samostatnost rodin při snaze zlepšit svou životní situaci

Pomáháme řešit tyto obtížné životní situace:
   • neznalost správné péče o děti, hygienu, ošacení a domácnost
   • špatné stravovací návyky v rodině
   • školní neúspěšnost dětí
   • nespolupráce rodiny se školou či jinými institucemi
   • žádný nebo malý příjem v rodině
   • velké množství půjček, neřešení dluhů
   • neznalost hospodaření s penězi (finanční gramotnost)
   • nepobírání sociálních dávek, na které má rodina nárok
   • nevyřešené nájemní vztahy (bydlení bez smlouvy)
   • nízká míra motivace k řešení životní situace
   • malé schopnosti, znalosti, dovednosti k řešení situace
   • ostatní situace týkající se rodinného života
Co všechno děláme:
  • nácvik běžných životních dovedností s dospělými - telefonování, vyřizování běžných záležitostí na úřadech, vaření, pečení, nakupování, vedení domácnosti; pomáháme vyplňovat různé formuláře nebo psát formální dopisy; pomáháme s porozuměním úředních dopisů nebo dokumentů
 • pracovně výchovnou činnost s dětmi a rodiči – nácvik aktivit, které vedou k psychickému a sociálnímu rozvoji dětí, poskytujeme podporu pro přiměřené vzdělávání dětí
  • podporujeme rodiče a děti sdílením problémů, přijetím, podpůrnými rozhovory, nasloucháním
  • poskytujeme komplexní sociální poradenství (jednorázové i opakované) v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, sociálních dávek a sociální pomoci pro rodinu, bydlení a zaměstnanosti, školství a vzdělávání, finančního hospodaření a řešení dluhů
  • pomáháme při jednáních s institucemi např. při vyřizování sociálních dávek, při registraci na úřadě práce, při založení bankovního účtu, při jednáních na odborech městského úřadu nebo obecních úřadech (např. platba odpadů, matrika), při jednáních s majiteli domů či bytů, s učiteli nebo lékaři
 • pomáháme rodinám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy
 • motivujeme rodiny k řešení problémů, které způsobily jejich nepříznivou sociální situaci

Ostatní informace

Kdy a jak můžete využívat naší službu

Terénní forma poskytování služby:

(u Vás doma nebo někde jinde):

pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

středa:   8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

čtvrtek:   7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 

pátek:     7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00

Ambulantní forma poskytování služby:

(kdy jsme vždy v kanceláři): 

pondělí: 8:00 - 10:00 

středa: 13:00 - 15:00

Kapacita

Okamžitá kapacita jsou 4 rodiny.

Pracovníci

Vedoucí služby: Mgr. Radka Růžičková, tel. 604 294 189

Sociální pracovnice: Bc. Tereza Petříčková, DiS., tel. 739 389 170, Bc. Simona Bazalová, tel. 739 389 283

Pracovnice v sociálních službách: Hana Nováková, tel. 731 619 894

Otázky a odpovědi

Informace o projektu Aby rodina byla domovem realizovaném od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016  zde.

 

Kromě Rodinného asistenta poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.