Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

 • DMS RYBA 30
 • DMS RYBA 60
 • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

 Rodinný sociální asistent

......aby rodina byla domovem

nove logo ip

 

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského krajeIMG_4458

 

Služba Rodinný sociální rodinný asistent v TV Noe. Podívejte se!

Rozhovor pro Český rozhlas

článek o Ceně kvality

Podporujeme rodiny s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé životní situace zajistit optimální výchovu a péči svým dětem. Kontakt na službu

Služba je poskytována rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat (např. rozvod rodičů, úmrtí v rodině, nařízený soudní dohled nad dítětem, výchovné problémy dětí aj.) Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent

O co usilujeme

Služba Rodinný sociální asistent Znojmo pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Společně s rodiči usilujeme o to, aby se rodina stala pro jejich děti domovem. Letak.pdf

Čeho chceme dosáhnout

 • aby rodiče získali či obnovili sociální dovednosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální nebo ekonomické funkce rodin
 • pomoci rodině při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny
 • nastavit denní režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči

Komu pomáháme

Rodinám s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou.

Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve věku od 0 do 26 let. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy, se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů.

Služba není určena pro bezdětné rodiny a pro rodiny žijící mimo okres Znojmo.

Co je pro nás při práci důležité, čeho si při práci ceníme a čím se řídí pracovnice při poskytování služby:

1) Respektujeme potřeby rodiny a práva jednotlivých členů

2) Podporujeme zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí

3) Podporujeme samostatnost rodin při snaze zlepšit svou životní situaci

Pomáháme řešit tyto obtížné životní situace:
   • neznalost správné péče o děti, hygienu, ošacení a domácnost
   • špatné stravovací návyky v rodině
   • školní neúspěšnost dětí
   • nespolupráce rodiny se školou či jinými institucemi
   • žádný nebo malý příjem v rodině
   • velké množství půjček, neřešení dluhů
   • neznalost hospodaření s penězi (finanční gramotnost)
   • nepobírání sociálních dávek, na které má rodina nárok
   • nevyřešené nájemní vztahy (bydlení bez smlouvy)
   • nízká míra motivace k řešení životní situace
   • malé schopnosti, znalosti, dovednosti k řešení situace
   • ostatní situace týkající se rodinného života
Co všechno děláme:
  • nácvik běžných životních dovedností s dospělými - telefonování, vyřizování běžných záležitostí na úřadech, vaření, pečení, nakupování, vedení domácnosti; pomáháme vyplňovat různé formuláře nebo psát formální dopisy; pomáháme s porozuměním úředních dopisů nebo dokumentů
 • pracovně výchovnou činnost s dětmi a rodiči – nácvik aktivit, které vedou k psychickému a sociálnímu rozvoji dětí, poskytujeme podporu pro přiměřené vzdělávání dětí
  • podporujeme rodiče a děti sdílením problémů, přijetím, podpůrnými rozhovory, nasloucháním
  • poskytujeme komplexní sociální poradenství (jednorázové i opakované) v oblasti rodiny a mezilidských vztahů, sociálních dávek a sociální pomoci pro rodinu, bydlení a zaměstnanosti, školství a vzdělávání, finančního hospodaření a řešení dluhů
  • pomáháme při jednáních s institucemi např. při vyřizování sociálních dávek, při registraci na úřadě práce, při založení bankovního účtu, při jednáních na odborech městského úřadu nebo obecních úřadech (např. platba odpadů, matrika), při jednáních s majiteli domů či bytů, s učiteli nebo lékaři
 • pomáháme rodinám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy
 • motivujeme rodiny k řešení problémů, které způsobily jejich nepříznivou sociální situaci

Ostatní informace

Kdy a jak můžete využívat naší službu

Terénní forma poskytování služby:

(u Vás doma nebo někde jinde):

pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

úterý:    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

středa:   8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 

čtvrtek:   7:30 - 11:00, 12:00 - 17:00 

pátek:     7:30 - 11:00, 12:00 - 16:00

Ambulantní forma poskytování služby:

(kdy jsme vždy v kanceláři): 

pondělí: 8:00 - 10:00 

středa: 13:00 - 15:00

Kapacita

Okamžitá kapacita jsou 4 rodiny.

Pracovníci

Vedoucí služby: Mgr. Radka Růžičková, tel. 604 294 189

Sociální pracovnice: Bc. Tereza Petříčková, DiS., tel. 739 389 170, Bc. Simona Bazalová, tel. 739 389 283

Pracovnice v sociálních službách: Hana Nováková, tel. 731 619 894

Otázky a odpovědi

Informace o projektu Aby rodina byla domovem realizovaném od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016  zde.

 

Kromě Rodinného asistenta poskytujeme i jiné sociální a zdravotní služby a nabízíme další činnosti.