25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent 

Zásadami vyjadřujeme to, co je pro nás při práci důležité, čeho si na práci ceníme a čím se řídí pracovnice při poskytování služby:

 

1) Respektujeme potřeby rodiny a práva jednotlivých členů

Uživatel služby, rodina, je respektován jako partner. Tato zásada se odráží v chování pracovníků služby k rodinám a žadatelům o službu. Pracovník respektuje a bere ohled na specifické potřeby uživatelů služeb, respektuje právo uživatele na informace a právo uživatele vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí. Také respektuje právo uživatele odmítnout službu nebo odstoupit od ní bez uvedení důvodu. Pracovník žádným přímým ani nepřímým způsobem neútočí na lidskou důstojnost uživatele ani v emocionálně vypjaté situaci. Východiskem práce pracovníka je tolerance a úcta k lidské důstojnosti. Pracovník respektuje rozvoj schopností a dovedností uživatelů, poskytovaná služba a činnosti jsou prováděny s respektem k zájmům a osobním cílům uživatele a projevům jeho svobodné vůle.

 

2) Podporujeme zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí

Pracovník služby nepřebírá odpovědnost za rodinu a její život, neřeší problémy za rodiče a nepřebírá jejich funkci. Při práci s celou rodinou poskytujeme službu vždy za přítomnosti rodiče nebo zákonného zástupce dětí. Partnerem pro vyjednávání o poskytování služby je vždy rodič nebo zákonný zástupce dětí. Odpovědnost za předání informací o naší službě dětem, pokud to uživatel uzná za vhodné, nese rodič nebo zákonný zástupce dětí.

 

3) Podporujeme samostatnost rodin při snaze zlepšit svou životní situaci

Pracovník podporuje samostatnost rodin zapojovat se do běžného života. Prioritou služby je podpora a aktivizace vlastních schopností uživatelů, podněcovat je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace, vyrovnávat jejich šance na uplatnění a zapojení do přirozeného života společnosti a vést je k samostatnému a odpovědnému životu (Srov. Kodex Charity Česká republika. 2009). Účelem zásady je tedy rozvoj kompetencí rodiny.