Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

  • Intervenční centrum Brno - poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Nonstop telefonní linka: 739 078 078 Adresa: Sýpka 25, Brno
  • Azylový dům pro oběti domácího násilí Helena Nonstop telefonní linka: 776 718 459
  • Obvodní oddělení Policie České republiky Znojmo Telefonické spojení: 974 641 606, Nonstop telefonní linka: 158, 112 Sociálně právní ochrana dětí Městský úřad Znojmo, nám. Armády 1213/8 Telefonické spojení: 515 216 530
  • Krizové centrum při FN Brno - Bohunice - poskytování krátkodobé intenzivní psychoterapie za lůžkových i ambulantních podmínek v situacích životních krizí. Pracuje jako stanice nepřetržité psychiatrické pomoci s volným (bezbariérovým) přístupem občanů Telefonické spojení: 532 232 078 Linka naděje Nonstop telefonní linka: 547 212 333