Národní potravinová sbírka

V sobotu 10. listopadu 2018 se od 08:00 do 18:00 hod. uskuteční v supermarketu Albert (Vídeňská tř.) a v Penny (ul. Přímetická) ve Znojmě 6. ročník Národní potravinové sbírky.

25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Dotazník spokojenosti se sociální službou Tereza – krizová pomoc Znojmo pro spolupracující organizace a další subjekty angažující se v pomoci obětem domácího násilí

Vážení uživatelé, prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který nám pomůže zhodnotit kvalitu našich služeb a napoví nám, co by se dalo v našem zařízení vylepšit, jaká má naše sociální služby slabá a silná místa.

Předem děkujeme za spolupráci a čas, který vyplněním dotazníku strávíte.

Správnou odpověď prosím zakroužkujte. Bodovací škála odpovídá školnímu známkování – 1 nejlepší až 5 nejhorší.

Jak jste spokojen/a  s :

Dostupností služby pro uživatele?
Úrovní a obsahem webových stránek?
Přístupem personálu?
Rozsahem poskytovaných služeb?
Přínosem naší služby pro vaše klienty/uživatele?
Vzájemnou spoluprací?
Získal/a jste od Vašich klientů/uživatelů zpětnou vazbu o naší službě?
Pokud ano, jaké reakce to převážně byly?
Odpovídají dle Vašeho názoru naše služby potřebám cílové skupiny?
Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA