25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Název projektu: VAŠE ŠANCE

 

 

Datum zahájení realizace: 1. 1. 2015

Datum ukončení realizace: 31. 3. 2016

Projekt „Vaše šance“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Tisková zpráva o zahájení projektu

Tisková zpráva v polovině projektu

Tisková zpráva na konci projektu

Závěrečná tisková zpráva

Projekt Vaše šance je součástí sociální služby Tereza – pomoc obětem domácího násilí, která byla, jako jedna ze služeb Oblastní charity Znojmo, založena v roce 2005. Prostřednictvím krizové intervence, psychoterapeutických a motivačních rozhovorů pomáháme uživatelům stabilizovat fyzický a emocionální stav, aby byla posílena jejich schopnost samostatného rozhodování při hodnocení situace.

Poskytujeme podporu a pomoc obětem domácího násilí, osobám ohroženým pronásledováním a osobám, které přijdou s obětí domácího násilí do kontaktu a chtějí informace o možnostech pomoci Formy domácího násilí Bezpečnostní balíček Bezpečnostní plán pro osoby ohrožené domácím nasil,

Cíl projektu:

Cílem projektu „Vaše šance“ je podpora a zlepšení životní situace obětí domácího násilí a jejich dětí s ohledem na posílení lidských práv. Osobám ohroženým domácím násilím nabízíme pomocnou ruku při řešení jejich situace a to prostřednictvím komplexního programu.

Zaměřujeme se také na primární prevenci domácího násilí mezi studenty prostřednictvím přednášek na základních a středních školách.

Aktivity projektu:

Aktivita č. 1 – přímá podpora – zaměřujeme se na individuální poradenství, krizovou pomoc, podpůrné a motivační rozhovory, dluhové, právní a psychologické poradenství a také na terénní sociální práci

Aktivita č. 2 – Tiskoviny – v rámci projektu Vaše šance budou vytvořeny propagační materiály, brožura  - Domácí násilí a leták s informacemi o projektu – tyto materiály poslouží jako propagace projektu a infomační materiál.

Brožura Domácí násilí

Aktivita č. 3 – Distribuce tiskovin – během celého projektu budou propagační předměty i tištěné materiály distribuovány uživatelům služby i široké veřejnosti, jak v rámci konzultací, tak při veřejných akcích

Aktivita č. 4 – Natočení a distribuce instruktážního videa – během projektu budou natočena a následně distribuována krátká instruktážní videa. Tato videa budou soužit. Video 1:Vaše šance - jak se (ne)bránit, Video 2: Vaše šance - sebeobranaVideo 3: Vaše šance - koupelna, Video 4: Vaše šance - kuchyně, Video 5: Vaše šance - ložnice, Video 6: Vaše šance - obývák

Fotogalerie z natáčení

Aktivita č. 5 – preventivní přednášková činnost – během realizace projektu Vaše šance budeme pořádat přednášky pro studenty základních a středních škol, zaměřené na téma Domácí násilí, jeho druhy, formy a možnosti pomoci. Během projektu bude proškoleno 300 žáků a studentů. fotogalerie

Osnova pro ZŠ

Osnova pro SŠ

Aktivita č. 6 – Výstava fotografií na téma Domácí násilí – během projektu budou realizovány 2 výstavy fotografií s tématikou domácího násilí a propagací projektu Vaše šance. Výstavy budou realizovány po domluvě se středními nebo základními školami. Umístění do těchto prostor jsme zvolili účelově, aby měli žáci a studenti možnost vizuálního vjemu domácího násilí a mohli si lépe uvědomit jeho hloubku.

1.      Výstava – květen/červen 2015 – SOŠ a SOU Dvořákova, Znojmo – fotogalerie

Aktivita č. 7 – Proškolení zaměstnanců – během projektu budeme aktivně vyhledávat vhodné semináře, kurzy a školení pro sociální pracovníky, které by přispěly k efektivnosti naší práce s cílovou skupinou a pomohly nám komplexně řešit životní situaci našich uživatelů.

Aktivita č. 8 – Seminář sebeobrana v partnerství – součásti projektu bude seminář sebeobrany určený pro veřejnost – „Domácí násilí – jak se bránit?“

Seminář – květen 2015 – fotogalerie