Jak pomohl Domov pro matky a otce v tísni

Poskytovaná sociální služba umožňuje uživatelům překonat tíživou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení. Uživatelka byla přijata k poskytování sociální služby v situaci, kdy zůstala se třemi dětmi, v důsledku neshod s přítelem, bez střechy nad hlavou. Od nástupu poskytování soc. služby si stanovila priority v řešení situace a dle těchto postupovala. Společně s klíčovým pracovníkem a sociální pracovnicí si vyřídila sociální dávky a stanovila si splátkový kalendář k úhradě dluhu na komunálním odpadu.  Takto se jí podařilo dluh umořit, a tím si vytvořila podmínky k podání žádosti o přidělení obecního bytu.  Vzorně se starala o tři malé děti, spolupracovala se sociální pracovnicí a ostatními zaměstnanci, k uživatelům se chovala hezky, byla vždy vstřícná a ochotná.  K zabezpečení dětí nespoléhala pouze na sociální dávky, využívala možnosti brigády ve formě roznosu propagačních letáků. 

 Její snaha o vytvoření nového, klidného a podnětného prostředí pro děti byla završena přidělením obecního bytu, kam se i s dětmi přestěhovala. Pozitivní roli také sehrálo i zlepšení vztahů s původní rodinou, navázaných během poskytování soc. služby.  Rodina jí pomohla zejména při zařizování nové a zasloužené domácnosti.