25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Postní almužna 2010

nabízí všem věřícím, rodinám s dětmi, dětem v náboženství, mládeži i dospělým, farním společenstvím vhodně prožít postní dobu. Lidé si mohou v kostele či ve své farnosti vyzvednut skládací papírové postní schránky a to na Popeleční středu nebo v 1. neděli postní. Tuto schránku si odnese domů a sám složí. V průběhu postní doby a v úsilí duchovní obnovy tak jedinec ukládá drobné peníze, které svým sebezáporem ušetřil do této papírové schránky. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si cigarety, kávy, luxusu, u dětí třeba sladkostí, zábavy nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné. Jedinec tak po své zralé úvaze sám zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky na pomoc bližnímu v nouzi. Na 2. neděli velikonoční donese schránku do kostela zpět, kde jí odevzdá knězi. Peníze pak budou použity prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. Tato akce je zcela dobrovolná.

Dopis otce biskupa k Postni almuzne 2010.pdf 

 Pribehy deti 2010.pdf

Poděkování ředitele za Postní almužnu 2010


Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste se zapojili do postní almužny 2010, upřímně poděkoval za váš finanční dar. Vaše odhodlání se zapojit do této postní starobylé křesťanské tradice je projev největší lásky k bližnímu. Rád bych poděkoval také všem kněžím za jejich podporu této postní akce ve svých farnostech a mezi věřícími. Velké poděkování také patří koordinátorovi Mgr. Luďkovi Miholovi za zdárný průběh celé akce.
Díky vám a vašim obětem se podařilo shromáždit celkovou částku 107 240,- Kč (11,58 EUR, 7 USD). Tuto částku použijeme na operace vážně nemocných a umírajících chudých dětí na Ukrajině.

Mgr. Evžen Adámek