25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Co je Postní almužna?

Postní almužna nabízí rodinám s dětmi, dětem v náboženství, mládeži, dospělým i farním společenstvím vhodně prožít postní dobu. Tato akce je zcela dobrovolná!!! Ve Vaší farnosti/kostele či u svého duchovního si můžete vyzvednout skládací papírové postní schránky a to na Popeleční středu (13. února 2013) nebo na 1. neděli postní (17. února 2013) popřípadě v průběhu postní doby. Tuto schránku si odnesete domů a sami složíte. V průběhu postní doby a v úsilí duchovní obnovy tak každý ukládá drobné peníze, které svým sebezáporem ušetřil do této papírové schránky. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např.: kávy, cigarety, zábavy, luxusu, u dětí třeba sladkostí nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné. Každý jedinec tak po své zralé úvaze sám zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky na pomoc umírajícím a vážně nemocným dětem.

dopis otce biskupa 2013.pdf

Jak Postní almužna pomůže? 

Výtěžek Postní almužny věnuje Oblastní charita Znojmo na léčbu vážně nemocných a umírajících chudých dětí na Ukrajině, kde dlouhodobě humanitárně pomáháme. Na Ukrajině nemají lidé možnost žádného zdravotního pojištění a lidé si tak jsou nuceni si sami nakoupit zdravotní materiál nebo plně hradit veškeré operace, léčebné a zdravotní služby. Bída a chudoba v této zemi tak odebírá veškerou naději těmto vážně nemocným a umírajícím chudým dětem. Pribeh male ANGELINY.pdf

Kdy a kam mám po době postní přinést almužnu zpět?

Na Boží hod Velikonoční (31. března) nebo na 2. neděli velikonoční (7. dubna) doneste papírovou schránku do kostela zpět, kde ji odevzdejte knězi popřípadě ji můžete odevzdat v sídle Oblastní charity Znojmo (Dolní Česká 1, II.patro, Znojmo)