25 let Charity Znojmo

 

Dne 15. února 2018 slavíme 25 let!

Dárcovská SMS

Zašlete dárcovskou SMS na 87 777 dle Vašeho výběru v hodnotě 30, 60, nebo 90, Kč ve tvaru:

  • DMS RYBA 30
  • DMS RYBA 60
  • DMS RYBA 90

Děkujeme!

Celoroční sbírka potravin

Pronájem zasedací a školící místnosti

Koláč pro Hospic

Dne 3. 10. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. na ulici Obroková ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Přijďte podpořit dobrou věc! více informací

Drazí přátelé,

Oblastní charita Znojmo dlouhodobě pomáhá humanitárně na Ukrajině. Situace zdravotní péče na Ukrajině je víc než kritická. V této zmiňované zemi neexistuje systém zdravotního pojištění, jaký je tady u nás v ČR. Lidé si na Ukrajině veškeré lékařské a zdravotní úkony musí plně hradit. Bída a chudoba v této zemi je rozsáhlá a lidem z chudé a sociálně slabé třídy tato situace mnohdy odebírá právo na uzdravení a mnohdy i na život. Když jen uvážíme,kolik se dnes lidí léčí na závažné nemoci, jako je např. rakovina. Cyklus tří chemoterapií vyjde na Ukrajině kolem sto tisíc. Chudé rodiny mnohdy ani nedokážou a nemají takovou možnost zaplatit tuto sumu peněz, aby svému členovi rodiny či svému dítěti dokázali pomoci. Je to naprostá beznaděj a zoufalství. Jestliže si dokážeme představit, jaké to je vědět, že vaše dítě umírá a vy nemáte peníze na to, abyste mu dokázali pomoci,natož to, abyste alespoň tišili léky jeho bolest, je pro vás tato situace, jakožto rodiče, naprosto zdrcující. Případy, kdy se na nás tito nemocní lidé obracejí s prosbou o pomoc, každoročně narůstá. Chci Vás tímto, drazí přátelé, poprosit o zapojení se do Postní almužny v rámci doby postní. Jakýkoliv skutek, i ten nejnepatrnější, nesený v duchu Kristovy lásky, může učinit veliké věci. A i když do Postní almužny za celou dobu svého postního snažení shromáždíte třeba jen 100,-Kč, tato částka bude součástí celkové finanční pomoci, která dá některému dítěti naději, naději na uzdravení a také naději na život. Charitní činnost a pomoc vždy byla a bude závislá na skutku lásky. I Váš skutek může pomoci!

Mgr. Ludvík MIHOLA (koordinátor Postní almužny)

Dopis otec biskupa.pdf

Co je Postní almužna?

Postní almužna nabízí všem věřícím, rodinám s dětmi, mládeži, dospělým i farním společenstvím prožít postní dobua svým sebezáporem pomoci nemocným dětem na Ukrajině. Tato akce je zcela dobrovolná!!! Ve Vaší farnosti/kostele či u svého duchovního si můžete vyzvednout skládací papírové postní schránky a to 1. neděli postní (9. března 2014), popřípadě i v průběhu postní doby. Nebo přímo vyzvednout v sídle Oblastní charity Znojmo. Tuto schránku si odnesete domů a sami složíte. V průběhu postní doby a v úsilí duchovní obnovy tak každý ukládá drobné peníze, které svým sebezáporem ušetřil, do této papírové schránky. Doporučujeme toto postní snažení úspěšným odřeknutím si např. kávy, cigarety, zákusků, u dětí třeba sladkostí nebo jiných potřeb, které nejsou pro život nezbytné. Každý jedinec tak po své zralé úvaze sám zhodnotí každý den, nakolik byl ve svém snažení a sebezáporu úspěšný a podle toho vloží svou almužnu do schránky na pomoc umírajícím a vážně nemocným dětem na Ukrajině.

Jak Postní almužna pomůže?

Výtěžek Postní almužny věnuje Oblastní charita Znojmo na léčbu vážně nemocných a umírajících chudých dětí na Ukrajině, kde dlouhodobě humanitárně pomáháme. Na Ukrajině nemají lidé možnost žádného zdravotního pojištění, a tak jsou nuceni si sami nakoupit zdravotní materiál na operace či ošetření anebo plně hradit veškeré operace, léčebné a zdravotní služby. Bída a chudoba v této zemi tak odebírá veškerou naději těmto vážně nemocným a umírajícím chudým dětem.

Kdy a kam mám po době postní přinést almužnu zpět?

Na Boží hod velikonoční(20. dubna 2014) nebo na 2. neděli velikonoční(27. dubna 2014) doneste papírovou schránku do kostela zpět, kde ji odevzdejte přímo knězi, popřípadě ji můžete přinést přímo do sídla Oblastní charity Znojmo (Dolní Česká 1, II. patro, Znojmo).

 

Z peněz vybraných v Postní almužně 2014 podpoříme případy těchto dětí z chudých rodin:

Richard, 8 let

Kvůli komplikacím zdravotního stavu v těhotenství jeho matky se Richard narodil císařským řezem. V 1,5 roce svého života trpěl febrilními křečemi. Tyto křeče nastávají u malých dětí při horečce 39 - 40˚C. Toto horečnaté onemocnění vyvolalo u malého Richarda silné dráždění mozku, které následně způsobilo silné křeče celého těla spojené i s častým bezvědomím. Před třemi lety se u Richarda zhoršila koordinace pohybu a postupně mu ochrnula pravá polovina těla. Momentálně není schopný samostatně chodit ani sedět, trpí častým pomočováním, jeho zdravotní stav se velmi zhoršuje. Richard podstoupil alespoň vyšetření. Při vyšetření EEG (Elektroencefalografem) byl potvrzen nález neurologického onemocnění – epilepsie. Dále byla zjištěna porucha látkové výměny. Chlapec potřebuje podstoupit další vyšetření a rychlou následnou léčbu.

Zlata, 10 měsíců             

Desetiměsíční Zlatka se narodila předčasně s velmi nízkou porodní hmotností. Malé děvčátko s rodiči žije v obci Nižný Koropec nedaleko Mukačeva na Ukrajině. Hned při prvním kojení se zjistilo, že holčička nemůže přijímat potravu kvůli neprůchodnosti jícnu. Aby malé děvčátko neumřelo, musela se nutně udělat stomie – vývod, prostřednictvím kterého je současně i krmená. Naléhavě potřebuje operaci, která by ji umožnila normálně přijímat potravu.

Liliana, 9 let      

Lilianu rodiče adoptovali, když jí byly čtyři roky. Liliana prodělala chronický zánět středního ucha. Před půl rokem ji byla zjištěna trvalá performace (protržení) ušního bubínku. Liliana trpí percepční nedoslýchavostí. Toto onemocnění způsobilo u Liliany i špatnou koordinaci pohybu těla. Aby nebylo toho pro tuto rodinu málo, otec vážně onemocněl rakovinou, zatím je bez jakékoliv léčby. Liliana potřebuje implantaci kochleárního sluchového aparátu.